Lokker forskerspirer med leksehjelp

Simula vil ha flere IT-forskere og tilbyr avgangselever hjelp med realfag.

Lokker forskerspirer med leksehjelp

Simula vil ha flere IT-forskere og tilbyr avgangselever hjelp med realfag.

I fjor startet Simula den såkalte Simulaskolen (Simula School of Research) som tilbyr doktorgradutdanning innen informasjons- og kommunikajonsteknologi på Fornebu.

På mindre enn ett år er ti nye kandidater rekruttert og i gang med forskerutdanningsløpet til Simulaskolen.

Skolen skal utdanne unge mennesker til å bli forskere innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og vil bli et pilotprosjekt i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO).

Forskerkandidatene vil få nær tilknytning til næringslivet gjennom utvekslingsprogrammer og traineeordninger, og Simulaskolen vil legge spesielt til rette for internasjonal utveksling.

Målet til Simula har vært å være i full drift fra 1. august 2008, med 60 studenter som har fullført mastergrad, og som vil videre med doktorgrad innen IKT-relaterte felt.

For å lokke flere til forskeryrket har Simula nå inngått avtale med avgangselever på Valler videregående skole i Bærum.

Ved å hjelpe Valler-elever med matte- og fysikklekser håper Simula på å rekruttere nye doktorgradstipendiater i framtiden, skriver Asker og Bærum Budstikke.

- Vi trenger flere som går videre med realfagene. Ved at disse elevene kommer hit og ser hvordan vi jobber her, kan vi kanskje friste dem til å fortsette med realfag etter videregående, sier direktør for Simulaskolen, Kristin Vinje til Budstikka.

Forskerskole skal organiseres som et aksjeselskap, der Simula eier minst 50 prosent. I tillegg til Simula, har Hydro, Bærum kommune, Telenor, SINTEF og Norsk Regnesentral gått inn som eiere.

    Les også:

Til toppen