Lokker med globalt virtuelt IT-universitet

Lokker med globalt virtuelt IT-universitet

Danskene skal lokke til seg de beste IT-hodene ved å tilby virtuelt globalt universitet.

Danmark ønsker å være i førersetet på framtidens globale arbeidsmarked, men opplever på lik linje med Norge og Sverige en kamp om IT-hodene.

Nå vil Danmark sammen med Kina tilby et globalt IT-universitet, som samarbeider med studenter og veiledere fra hele verden. Studentene får trening i å ha kolleger på den andre siden av kloden. Dette kan være et svært strategisk valg, etter hvert som vi ser at verden blir mindre og krever mer og mer et samarbeid på tvers av landegrensene.

Norske IT-bedrifter har over mange år satt ut tjenesteoppdrag til utlandet, og IKT-Norge forventer 10.000 utenlandske IT-eksperter til Norge innen neste år.

Det virtuelle globale universitetet etableres i disse dager i Beijing.

Rektor Mads Tofte ved IT-Universitetet i København mener konseptet vil hjelpe studenter i fellesskap til å finne nye måter å løse IT-problemer på.

– Det handler ikke bare om å sende e-post til kinesiske studenter eller snakke sammen via Skype. Det handler om at danske studenter skal lære seg å være globale. Det krever helt spesielle kunnskaper og erfaring, som vi mener å kunne gi våre studenter gjennom det globale IT-universitetet, sier han.

Studentene ved IT-Universitetet skal sitte i København og samarbeide med andre universitetsstudenter andre steder i verden. Sammen skal de løse komplekse IT-oppgaver, som vil prege framtidens arbeidsmarked.

Første kull på det globale IT-universitetet består av danske og kinesiske studenter, og starter opp i 2008.

Til toppen