Lokker norske studenter med dataspill

Hittil har spillutviklere måtte lære seg opp selv, men veksten i bransjen har vekket flere danske universiteter.

Hittil har spillutviklere måtte lære seg opp selv, men veksten i bransjen har vekket flere danske universiteter.

De siste årene er antallet av norske studenter på danske universiteter vokst. I 2003 valgte 700 unge fra Norge å reise til Danmark for å studere. Flere velger IKT-fag over tre til fem år som gir enten bachelorgrad eller sivilingeniørtittel.

Er man god på dataspill, kan nemlig Danmark være tingen - også i akademiske kretser.

digi.no har tidligere omtalt universitetet i Aalborg på Nord-Jylland som trekker de unge til seg ved å tilby master i dataspill. Adgangskravet er en treårig bachelorutdannelse i datateknologi eller programvareutvikling.

Studieveileder Pelle Hansen ved Aalborg universitet antyder til digi.no rundt 25 norske studenter i snitt som studerer ved Aalborg universitet.

    Les også:

I dag omtaler Dagens Næringsliv også flere andre danske universiteter som tilbyr utdannelse i dataspill.

I Norge er det universitetet i Bergen har valgt oppgaver knyttet til dataspill, men det skal foreløpig ikke være noen tilbud om dataspillutdannelse.

Både universitetene i Århus, Aalborg og København starter nå opp med en ny kandiatutdannelse som tilsvarer en mastergrad med spesialisering i spill. Dette er resultatet av et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og dansk næringsliv.

Ifølge Dagens Næringsliv startet de første studentene på autodesignlinjen i Århus som prøvekandidater, og i september i år fylles både autodesign, spilldesign og spillkonstruksjon opp med studenter. Til sammen tas det inn cirka 100 studenter på dataspilllinjene ved de tre danske universitetene til høsten.

Til toppen