Lokker utviklere til Windows 7

Microsoft frister utviklere med Visual Studio 10 og .Net 4, samt prosjekt «Oslo».

Lokker utviklere til Windows 7

Microsoft frister utviklere med Visual Studio 10 og .Net 4, samt prosjekt «Oslo».

Microsoft kom ikke overraskende med flere kunngjøringer som først og fremst er rettet mot utviklere, under denne ukens utviklerkonferanse, Professional Developers Conference, som arrangeres i Los Angeles. digi.no er tilstede.

Blant annet fortalte ledere i selskapet om Visual Studio 10 og .NET Framework 4.

Visual Studio 10 skal bli det første utviklerverktøyet som kan utnytte de nye mulighetene som skal tilbys med Windows 7.

I første rekke gjelder dette nye elementer som Jump Lists, som er en liste over kontektsrelarterte oppgaver, støtte for berøringsskjermer og multitouch, i tillegg til ribbon-kontrollen i stedet for vanlige menyer, de virtuelle filsystemene som kalles Libraries, nye søkemuligheter og nyheter som kommer i DirectX.

Ifølge Scott Guthrie, sjef for Microsofts .NET Developer Division, skal det være svært enkelt å integrere mye av den nye funksjonaliteten, i blant bare med noen få linjer med kode.

Visual Studio 10 skal dessuten gjøre det enklere å håndtere svært store kodebaser. Dessuten skal det gjøres enklere å lage applikasjoner som mer effektivt støtter prosessorer med flere kjerner. Dette gjøres gjennom biblioteker som Task Parallel Library og Parallel LINQ, samt med Parallel Pattern Library og Concurrency Runtime for systemspesifikke applikasjoner basert på C++.

Microsofts Scott Guthrie under PDC 2008
Microsofts Scott Guthrie under PDC 2008

Under presentasjonen fortalte Guthrie dessuten at det kommende utviklerverktøyet vil ha en interaktiv designer for Silverlight integrert. Silverlight skal forøvrig komme i en ny versjon neste år, med bedre data- og mediestøtte. Versjon 2.0 av Silverlight ble sluppet for drøyt to uker siden.

For webutvikere skal Visual Studio 10 ha flere verktøy for JavaScript og Ajax. Blant annet skal det populære JavaScript-bibliotektet jQuery følge med. VS10 skal dessuten har CSS2-støtte i designvisningen og mer funksjonalitet knyttet til publisering og utrulling av webapplikasjoner.

Visual Studio skal også ha støtte for .NET Framework 4.0, som skal inkludere nye utgaver av Windows Communication Foundation (WCF) og Windows Workflow Foundation (WF).

Den kommende versjonen av WCF skal blant annet gjøre det enklere å lage tjenester basert på REST (Representational state transfer). Den skal inkludere maler for at utviklere raskere skal kunne komme bygge tjenester basert på blant annet singleton, Atom og HTTP Plain XML.

Inkludert er også støtte for protokollene WS-Discovery og WS-I BP 1.2 for meldingsutveksling. Det loves også sømløs integrasjon med mellom WCF og WF og en forent XAML-modell (Extensible Application Markup Language), samt muligheten til å bygge hele applikasjoner i XAML, fra presentasjonen av data, til tjenester og arbeidsflyt.

I den kommende versjonen av WF loves betydelige forbedringer knyttet til ytelse og skalerbarhet, nye flytkontrollmodeller og flere forhåndsbygde aktiviteter. Den visuelle designeren skal være fornyet slik at den blir enklere å bruke av sluttbrukere. Den skal også støtte debugging av XAML.

Sammen med de nye funksjonene i .NET Framework 4.0 skal Microsofts tilby et sett med komponenter til Windows Server som foreløpig kalles «Dublin». Dublin skal tilby bedre skalerbarhet, enklere administrasjon og overvåking, samt utvide Internet Information Services (IIS) slik at den kan fungere som en standard vert for applikasjoner basert på WF og WCF.

Dublin skal dessuten være det første serverproduktet som skal støtte de kommende modelleringsteknologiene som er kjent under kodenavnet «Oslo».

Oslo består at tre komponenter, som etter hvert skal gjøres tilgjengelige i produkter i Visual Studio-familien.

Den ene komponenten er et verktøy som foreløpig kalles «Quadrant», som skal kan brukes til å samhandle med modeller gjennom et grafisk brukergrensesnitt.

Den andre komponenten er et språk som har kodenavnet «M». Med dette skal utviklere kunne opprette og benytte tekstbaserte, domenespesifikke språk og modeller.

Den siste komponenten er et relasjonsbasert forråd som gjør modeller tilgjengelig for både verktøy og plattformkomponenter.

Med modelleringsmulighetene Oslo skal tilby, vil ifølge det Microsoft bli mulig for flere mennesker å delta i programvaredesign. Dessuten skal det gi utviklere muligheten til å skrive programvare med et høyere abstasjonsnivå enn andre utviklingsmetoder, uten å måtte investere i en egen modelleringsinfrastruktur.

Mer informasjon om Oslo finnes på denne siden. Der finnes også en tidlig utgave av SDK-et.

Til toppen