Lokkes av skattelette og billig kullkraft

Facebook har valgt å legge en ny datasentral til North Carolina.

Kintigh kullkraftverk i Somerset i delstaten New York.
Kintigh kullkraftverk i Somerset i delstaten New York. (Bilde: Matthew D. Wilson (LtPowers))

Facebook har valgt å legge en ny datasentral til North Carolina.

Den framgangsrike sosiale tjenesten Facebook melder at de har bestemt seg for å bygge en ny datasentral i Forest City i den amerikanske delstaten North Carolina.

Datasentralen i Forest City vil kreve en investering på rundt 450 millioner dollar (over 2,6 milliarder kroner). Byggeperioden er anslått til halvannet år. For lokalmiljøet representerer prosjektet 250 arbeidsplasser i anleggsperioden, og 35 til 45 når sentralen settes i drift.

Forest City hører til i Rutherford County som har en befolkning på 63 000 og en arbeidsløshet på 14,5 prosent, langt over det amerikanske gjennomsnittet på 9,6 prosent. Fram til 1990-tallet var det tusener av arbeidsplasser innen tekstilindustrien som holdt liv i Rutherford. De fleste av disse forsvant innen 2000.

Tom Johnson, leder for økonomisk utvikling i Rutherford County, sier til New York Times at Facebook vil motta rundt 17 millioner dollar i lokale subsidier og skattelette over ti år. Johnson presiserer at regnestykket er ufullstendig, fordi det ikke tar med at Facebook også er fritatt fra skatter på delstatsnivå, som gjør at de slipper all skatt på utstyr, strøm og byggematerialer til datasentralen. Selv med alle skattelettelsene vil Facebook bli Rutherfords største skatteyter, etter vannverk, elverk og jernbanen.

I et intervju med nyhetsbyrået AP, beskriver delstatens næringsråd («State Commerce Secretary») Keith Crisco hvordan myndighetene har tilrettelagt et antall skatteincentiver med tanke på å trekke til seg nettopp datasentraler. Andre incentiver er lave strømpriser og et svært stabilt klima, året rundt, uten ekstremer av verken kulde eller varme. I Rutherford County skal klimaet være spesielt gunstig. Crisco sier han håper Facebook vil bygge flere datasentraler i fylket.

New York Times har innhentet tall fra USAs miljøvernmyndighet Environmental Protection Agency som viser at rundt halvparten av strømforsyningen til Facebooks datasentral i Forest City vil stamme fra kullkraftverk, mens 39 prosent vil være kjernekraft.

Sentralen i Forest City blir den andre som Facebook bygger. Tjenesten har hittil leid kapasitet hos andre. Facebooks første egeneide datasentral er under bygging i Prineville i delstaten Oregon, og vil få nærmest all sin strøm fra kullkraftverk.

Facebook er slett ikke alene om å legge nye datasentraler til North Carolina for å dra fordel av skattelettelser, stabilt klima og billig kull- og kjernekraft. En liste satt opp av AP omfatter også Apple, Google, IBM og American Express.

Ifølge New York Times har flere store IT-aktører, blant dem Google og Apple, valgt å legge nye datasentraler til steder i North Carolina med tilsvarende kull- og kjernekraftandel som i Forest City.

Til toppen