London: Termin- og opsjonsbørs på web

LIFFE (London International Financial Futures Exchange) har laget et omfattende web-sted.

Aksjehandel på en børs.

Web-stedet til LIFFE krever registrering med brukernavn og passord. Du behøver ikke legge igjen ytterligere opplysninger, med mindre du tror på argumentet om at det kan tjene begge parter at web-stedet vet mer om sine brukere.

Web-stedet er svært omfattende. De garvede i bransjen kan hoppe rett på en rekke statistiske tabeller, både dagsaktuelle og historiske. Journalister vil ha glede av et pressearkiv tilbake til begynnelsen av 1992. Det finnes en utmerket ordliste over den ofte forvirrende sjargongen som brukes i børsmiljøer – "butterfly", "bear strategy", "hedging" osv. For utvalgte råsaker, blant andre kakao og kaffe, er det en fyldig historisk og geografisk gjennomgang. Dessuten forklarer LIFFE hva den selv er og hva den gjør, i et språk preget av at de har hatt kontakt med svært mange intelligente men kunnskapsløse mennesker.

Annet snadder er et bilde- og videoarkiv. (Bildet over er bearbeidet fra arkivet.)

Les mer om:
;