Lønn, penger, cash, spenn, bols, gryn..

Hvem tjener mest? De som jobber med programvare eller maskinvare? digi.no gir deg oversikten.

Tallene under er hentet fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge sin årlige lønnsundersøkelse, og er basert på gjennomsnittlig lønn for ansatte i oppgitte stilling inkludert provisjon, bonus og grunnlønn (tilsammen blir dette totallønn).

Best betalt i maskinvare-bransjen: Best betalt i programvare-bransjen:
IT-ansvarlig (HW* 423.000 - SW** 357.000)

daglig leder (HW 736.000 - SW 629.000)

salgs/markedssjef (HW 564.000 - SW 403.000)

markedskonsulent (HW 418.000 - SW 293.000)

produktsjef/ansvarlig (HW 458.000 - SW 363.000)

senior support-konsulent (HW 308.000 - SW 377.000)

tekniker (HW 250.000 - SW 260.000)

support-konsulent (HW 237.000 - SW 262.000)

support-ansvarlig (HW 346.000 - SW 438.000)

senior systemkonsulent (HW 447.000 - SW 532.000)

systemkonsulent (HW 381.000 - SW 420.000)

programmerer (HW 241.000 - SW 337.000)

* gjennomsnittlig totallønn i maskinvarebedrifter ** gjennomsnittlig totallønn i programvarebedrifter

Et utvalg på 65 av organisasjonens medlemsbedrifter har deltatt i undersøkelsen.

- Dette er ikke samtlige bedrifter, og heller ikke de samme bedriftene som forrige år. Derfor er disse tallene å betrakte som retningsgivende, understreker Fredrik Syversen, ansvarlig for undersøkelsen.

Han medgir at dette er en av svakhetene ved at bedrifter ikke kan presses til å besvare spørsmål om ansattes lønnsnivå. - Samtidig har vi tatt med flere stillinger i år. Dette kan ha hatt innvirkning på at visse stillinger ser ut til å ha gått ned i lønn samtidig som den samlete lønnsveksten var på 4,9 prosent i fjor.

- Fra neste år vil hele lønnsundersøkelsen være internettbasert (ved bruk av den norskutviklede programvaren Confirmit), og da regner vi med et bredere datagrunnlag, og dermed et mer statistisk riktig bilde av lønnsvirkeligheten, sier han.

Det første prosjektet organisasjonen skal kjøre med den nye programvaren blir en undersøkelse om opsjoner i IT-bransjen.

Mer om lønn finner du her:


Lønnsoversikt for IT-bransjen
IT-ferskingenes begynnerlønn
IT-utdanning - en gullgruve
Nettverk- og webferskingers begynnerlønn

Til toppen