Lønnsfest for IT-sjefer

Dårlige resultater og fallende aksjekurser til tross: sjefene i IT-bransjen tjente svært godt i fjor.

Dårlige resultater og fallende aksjekurser til tross: sjefene i IT-bransjen tjente svært godt i fjor.

En oversikt Dagens Næringsliv har utarbeidet på bakgrunn av årsrapportene til de 17 største IT-selskapene på børsen, viser at lederutbetalingene i fjor holdt seg på rekordnivået fra år 2000.

Fra 1999 til 2000 ble lederutbetalingene doblet, i takt med stigende aksjekurser og optimisme, mens krakket som inntraff i 2000 og fortsatte i 2001 på ingen måte gjenspeiles i lederlønningene. I fjor endte utbetalingene av lønn og bonus på 59,3 millioner kroner, en økning på 0,3 prosent fra året før.

Generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT Norge mener lønnsnivået fra i fjor vil gjøre det vanskelig å snakke om moderasjon i bransjen.


- Lederlønningene vi se annerledes ut i 2002. Men det skal sies at ledere i bransjen aldri har stilt bakerst i køen, konstaterer Hoff.

Til toppen