Lønnsom CA trass i ordrenedgang

CA hadde et positivt kvartal og tror på lønnsomhet i hele regnskapsåret.

CA hadde et positivt kvartal og tror på lønnsomhet i hele regnskapsåret.

Computer Associates har gjennomført omfattende endringer i den løpende driften, etter å ha byttet ut hele toppledelsen som følge av regnskapsskandalen.

    Les også:

I forbindelse med tallene for kvartalet fram til 30. juni, regnskapsårets første, understreker selskapet at snuoperasjonen ikke er fullført. Det som er tilbakelagt, er en ny provisjonsordning for salgskorpset, og strenge interne kontroller for å garantere overholdelse av nye regler som dem nedfelt i blant annet Sarbanes-Oxley Act. Det som gjenstår er å effektivisere driften, blant annet ved å kutte staben med 800 årsverk – fem prosent – og få produktutviklingen tilbake på sporet.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor, økte omsetningen med 8,2 prosent til 920 millioner dollar. Det ga et overskudd på 94 millioner dollar, tilsvarende 0,15 dollar per aksje, mot 36 millioner dollar i fjor. Mesteparten av økningen skyldes en skatterefusjon på 36 millioner dollar i henhold til den nye loven American Jobs Creation Act.

Ordreinngangen falt med hele 30 prosent til 415 millioner dollar. Det forklares med den nye provisjonsordningen for salgskorpset, og med at flere kunder venter på en ny utgave av Unicenter som er varslet til en gang mellom oktober og desember.

For inneværende regnskapsår – fram til 31. mars 2006 – venter CA å øke omsetningen med 8 til 10 prosent fra forrige årets 3,53 milliarder dollar, og at underskuddet på 0,04 dollar per aksje vendes til et overskudd på 0,46 til 0,51 dollar per aksje.

Til toppen