Lønnsomhet foran vekst i NetCom

- Vekst har vært første-, annen- og tredjeprioritet i NetCom i fem år. Nå er det lønnsom vekst som prioriteres, sier Terje Christoffersen i NetCom.

- Vekst har vært første-, annen- og tredjeprioritet i NetCom i fem år. Nå er det lønnsom vekst som prioriteres, sier Terje Christoffersen i NetCom.

Lavere vekst i ringeminutter og stadig press på prisene medfører at enkelte analytikere regner med at gjennomsnittlig inntekt per kunde vil falle i 1999, før den tar seg opp mot 2000 og 2001. Med fortsatt høy kundeavgang (churn) og lavere vekst i kundetilgangen kan det bli så som så med vekst i omsetningen for NetCom, men det er ikke administrerende direktør Terje Christoffersen nevneverdig bekymret for.

- Å hive seg på festlige nye tjenester hadde nok gitt oss vekst, men det er ikke gitt at det hadde gitt tilfredsstillende marginer, sier Christoffersen.

- For oss har vekst vært første-, annen- og tredjeprioritet i fem år. Nå er det lønnsom vekst som prioriteres. Da må vi fokusere mest på de kundene vi har i dag og ikke bare på å øke antallet abonnenter.

Christoffersen gir således uttrykk for at man ikke skal ha for høye forventninger til omsetningsveksten det nærmeste året. Imidlertid er kostnadene stadig synkende.

- Provisjonene faller sakte men sikkert. Det samme gjelder nettverkskostnadene. Jevnt over er enhetskostnadene fallende understreker Christoffersen.

En viktig problemstilling for NetCom er kundeavgangen, som ligger på over 20 prosent årlig.

Så langt har høye subsidier på telefonene, koblet med bindingstid på abonnementene, vært en viktig bidragsyter til høy kundeavgang. Når provisjonene faller, bidrar det isolert sett til lavere kundeavgang.

Samtidig blir det neste år åpnet for nummerportabilitet, som betyr at kunden kan ta med seg sitt telefonnummer til en ny operatør. Dermed faller "kostnaden" ved å bytte operatør, noe som kan gi mer fokus på ringeprisen. Analyseselskapet IDC har pekt på at differensiering blir stadig viktigere for at ikke kunden skal fokusere ensidig på pris.

Telenor har pakket inn flere eksisterende tjenester sammen med UMS og lansert dette som et eget produkt under navnet Nomade. NetCom har imidlertid valgt å vente med tilsvarende konsepter.

- Lanseringen av slike produkter krever både at du har produktet klart og at timingen er riktig i forhold til markedet. Når NetCom foreløpig ikke har lansert noe slik produkt, så trenger ikke det bety at vi ikke har produktet i dag, sier Christoffersen.

NetCom vil trolig lansere en UMS-tjeneste tidlig i 1999 (UMS står for Universal Messaging System og gir abonnentene tilgang til alle typer meldinger på en plattform. For eksempel kan tekstmeldinger, elektronisk post, telefakser og telefonsvarer-beskjeder hentes på en internettside).

- Det er litt tidlig å si hvor viktig ElTele-avtalen blir. Foreløpig er den en interessant pilot. Dersom konseptet viser seg å virke i Østfold, vil vi ønske å utvide avtalen også til andre ElTele-områder.

Christoffersen tror ikke på noen grandios plan med store strategiske skift for NetCom.

- Vi prøver oss heller frem med enkeltprosjekter. Et eksempel er direkte salg per telefon i bedriftsmarkedet. Her har vi satt i gang et pilotprosjekt, som så langt ser ut til å virke veldig bra. Etter en tid vil vi gjennomføre en evaluering, og dersom den viser at dette virker etter hensikten så vil vi satse mer på det konseptet.

Til toppen