Lønnsomme Icon vil ikke sparke noen i Norge

Svenske medier skriver at 35 webdesignere og konsulenter skal vekk fra Icon Medialab. Den norske virksomheten får være i fred - så lenge den er lønnsom.

Svenske medier skriver at 35 webdesignere og konsulenter skal vekk fra Icon Medialab. Den norske virksomheten får være i fred - så lenge den er lønnsom.

Administrerende direktør Alexander Arnesen i Icon Medialab AS sier at det norske datterselskapet gikk med overskudd i fjor - med 134 ansatte på den norske lønningslisten.

Han vil ikke gå ut med noen regnskapstall for 2000 ennå, men sier de er nokså stolte av det de oppnådde i fjor, et år som generelt avsluttet svært problematisk for nettkonsulentbransjen.

Nå er oppsigelsesrunden kommet til Icons moderland Sverige. Men altså ikke Norge.

- Hos oss er det en annen situasjon. Det var ikke så overopphetet i Norge som det var i Sverige i første halvdel av år 2000. Veksten gikk litt for fort hos dem, sier han.

- Vi ser ingen grunn til oppsigelser grunnet arbeidsmangel eller markedsmessige endringer i Oslo. Vi har vokst med 200 prosent i fjor i forhold til forfjor, men veksten blir mye mer moderat i år, det har vi også kommunisert internt. Vårt mål er ikke å bli størst, men best i vår bransje, sier mannen som i oppgangstidene i 1999 opplevde at mange flyktet fra selskapet i kjølvannet av de mange fusjonene som skapte dagens norske utgave av Icon.

Han sier at en av de viktige grunnene til at de ikke blir rammet, er at selskapet tjener penger i Norge.

- De nasjonale kontorene er egne forretningsenheter. Så lenge vi holder det vi lover og er lønnsomme i Oslo, går det greit, sier han og spår at det i 2001 vil skje en kvalitativ, ikke kvantitativ vekst på bemanningssiden.

I Sverige skriver flere svenske nettmedier torsdag at 30-35 ansatte må forlate selskapet mot avgangsvederlag. Det dreier seg om webdesignere og konsulenter som ikke sitter på de tyngste oppgavene og porteføljene, ifølge Dagens IT.

Oppsigelsene skal gjøre plass for tyngre kompetanse i form av sikkerhetseksperter, konsulenter innen ledelse og senior prosjektledere, skriver Resume. I Sverige finnes det per i dag rundt 550 ansatte.

Arnesen tror at noe av grunnen til at de har sluppet unna nedjusteringene, er at det norske Icon-selskapet har en litt annen struktur på kundeporteføljen:

- Under 20 prosent av vår omsetning kommer fra rene dotcom-selskaper,. Vi er dermed mindre berørt av de endringer som har vært i Sverige. Endel av strategien vår har vært å jobbe knallhardt mot de etablerte selskapene, sier han og mener de har greid å få god innpass i telekom-, finans- og detaljhandelsbransjen.

- Men det skal likevel sies at vi merker tidene vi også; det er lengre beslutningssykluser ute i markedet. Det tar lengre tid å selge inn prosjekter.

Til toppen