Lønnsomt å investere i Axapta

Nucleus Research har mye pent å si om Microsofts ERP-løsning Axapta i sin nyeste lønnsomhetsanalyse.

Nucleus Research har mye pent å si om Microsofts ERP-løsning Axapta i sin nyeste lønnsomhetsanalyse.

Analyseselskapet Nucleus Research er spesialisert i lønnsomhetsanalyser av bedriftsprogramvare. En nylig offentliggjort rapport går gjennom ERP-systemet Axapta som Microsoft overtok da det kjøpte Navision i 2002, og som nå er en del av avdelingen Microsoft Business Solutions.

Nucleus beskriver Axapta som et bedriftssystem innrettet mot finansiell styring, produksjon og innkjøpskjeder. Produksjonsbedrifter øverst i det midtre segmentet er den viktigste målgruppen, deretter kommer avdelinger og datterselskaper av store selskaper.

Axapta har en modulær oppbygging. Ulike moduler dekker typiske funksjoner for produksjonsbedrifter, mens andre tar seg av allmenne oppgaver som finans, salgsstyring, lønn og personal, forretningsanalyse, e-handel med mer.

Analysen til Nucleus er fordelt på fem parametre: installasjon og utlegging, bruk, support, innvirkning på forretningen, og leverandør. I en skala fra 1 til 5 oppnår Axapta toppkarakteren 5 i innvirkning på forretningen, 3 for installasjon og utlegging, og 4 for hver av de øvrige parametrene. Gjennomsnittskarakteren er 4,2.

Det tar ifølge Nucleus gjennomsnittlig 13 måneder å få i gang et Axapta-system. Noen greier det på fire måneder, mens andre måtte opp i hele tre år. Avgjørende faktorer er antall moduler, antall lokasjoner og grad av skreddersøm.

Opplæring og trening krever gjennomsnittlig 29 timer per bruker. Variasjonsintervallet er to timer til 80 timer. Erfaring med Microsoft Office reduserer opplæringstiden. Brukergrensesnittet får gode skussmål, og det anbefales å kjøre et pilotprosjekt for å roe ned nye brukere.

En gjennomsnittlig Axapta-installasjon krever 1,25 årsverk i support. Bedrifter som byttet ut hjemmesnekrede eller stormaskinbaserte ERP-løsninger med Axapta opplevde en klar nedgang i supportbehovet.

Den positive innvirkningen på forretningen er den største fordelen med Axapta. Intervjuobjektene til Nucleus beskriver systemet som mer fleksibelt, kosteffektivt og hensiktsmessig enn aktuelle alternativer fra SAP, Oracle og PeopleSoft. Axapta gjorde det mulig å omdisponere personale og redusere IT-kostnadene, samtidig som man oppnådde bedre innsyn i løpende drift og større kundetilfredshet, heter det.

Til toppen