Lønnsomt å kutte ut egen e-postserver

Det er mye å spare på å la bedriftens e-post gå gjennom nettskyen, mener Forrester.

Lønnsomt å kutte ut egen e-postserver

Det er mye å spare på å la bedriftens e-post gå gjennom nettskyen, mener Forrester.

Analyseselskapet Forrester har nettopp publisert to utredninger om hva det kan innebære for bedrifter å kutte ut egne e-postservere og heller satse på å kjøpe e-posttjenester som formidles gjennom nettskyen.

Den ene utredningen, Should Your Email Live In The Cloud? A Comparative Cost Analysis, sammenliker kostnader for ferdige løsninger. Den andre stiller det samme spørsmålet, og besvarer det gjennom en analyse av drift og infrastruktur: Should Your Email Live In The Cloud? An Infrastructure and Operations Analysis.

Kostnadsanalysen konkluderer med at det ofte er rimeligere å hente e-posttjenester fra nettskyen enn å ha egne e-postservere.

Denne konklusjonen gjelder ikke bare små og mellomstore bedrifter. Forrester sier nettskyen kan være regningssvarende for e-post i bedrifter med opptil 15 000 brukere.

Utredningen tilbyr en regnearkmodell som synliggjør kostnadene for begge alternativene. Forrester peker på at man ikke bare kan overgi seg prisen som Google tilbyr for e-post gjennom Google Apps Premier Edition, på 50 dollar per bruker per år. Man må ta med utgiftene til oppgradering av e-postløsningen innenhus, hva det koster å legge til brukere og så videre.

Sannsynligvis, ifølge Forrester, vil de som bruker denne modellen få innsikt i hvordan utgiftene til eget e-postsystem nærmer seg bristepunktet, og hvorfor det kan være hensiktsmessig seriøst å gå over til en nettskyløsning.

Den andre utredningen tar nærmere opp hvordan nettskyløsninger for e-post kan legges opp med tanke på tilfredsstillende integrasjon med bedriftenes øvrige tjenester.

Et viktig poeng her er synkronisering av e-post, kontakter, oppgaver og avtaler med brukernes mobiltelefoner. Et annet er at e-post og tilliggende funksjoner må sees i sammenheng med kommende integrerte løsninger for kommunikasjon – «unified communication» – der brukere alltid har oppdatert informasjon om hvordan kontaktpersoner er tilgjengelige, og tilgang til hensiktsmessige kanaler i tillegg til e-post.

I tidligere utredninger om nettskyen har Forrester pekt på de tre grunnleggende fordelene denne modellen har framfor å investere i egen maskin- og programvare: For det første er nettskyen «fiksferdig» slik at tjenestene kan leveres umiddelbart. For det andre kan man overlate bekymringen for den daglige driften til spesialister. For det tredje er det bedre for bedriftens kontantstrøm å betale fortløpende for det man trenger framfor å legge ut for store investeringer. Det siste poenget er spesielt relevant i vanskelige økonomiske tider.

Et annet analyseselskap, Gartner, har også stor tro på at e-post fra nettskyen vil lønne seg for stadig flere bedrifter.

I en utredning fra juli i fjor – E-Mail and the Cloud – anslo de at andelen bedriftsbrukere med e-post fra nettskyen vil øke fra 1 prosent i 2007 til 20 prosent i 2012. Ifølge Gartner kan man vente at store leverandører av web-basert e-post til forbrukere – som Google, Yahoo og Microsoft – alle vil investere i løsninger tilpasset bedrifter. Innen 2012 vil de ha utviklet e-posttjenester tilpasset bedrifter med opptil 50 000 brukere, tror Gartner.

Det er bedrifter med opptil 1000 brukere som har de største utgiftene til e-post per bruker dersom de har egen e-postserver, skriver Gartner. Følgelig har disse mest å tjene på å gå over til nettskymodellen, særlig hvis de er geografisk spredt eller opplever problemer med oppetid på sin e-posttjeneste.

    Les også:

Til toppen