Lønnsoversikt for IT-bransjen

Igjen har bransjeorganisasjonen IKT-Norge gjennomført sin årlige lønnsundersøkelse. digi.no gir deg oversikten over fjorårets gjennomsnittslønn for ulike tekniske IT-stillinger.

Lønnsøkningen for ansatte i maskinvare-selskaper var i fjor på 4,6 prosent, mens programvare-selskaper hadde en lønnsøkning på 5,7 prosent. For ansatte i Internett- eller multimediebedrifter var lønnsøkningen på 4,3 prosent. Se tabellen nederst i artikkelen.

I tillegg kan det nevnes at personalsjefer i 1999 i gjennomsnitt hadde 440.000 kroner i totallønn. Nettverkskonsulenter tjente i gjennomsnitt 311.000 kroner og IT-konsulenter 280.000. Daglig ledere i IT-bransjen tjente i snitt 736.000 kroner.

Fredrik Syversen, konsulent i IKT-Norge og ansvarlig for undersøkelsen, understreker overfor digi.no at tallene er hentet inn fra bedrifter i Oslo og omegn, og at lønnen generelt er litt lavere i resten av landet.

Les også:


Færre jobbskifter i IT-bransjen


Stilling Arbeidsoppgaver Utdanning og erfaring Gjennomsnittlig årslønn (1999) inkludert provisjon, bonus og grunnlønn
Tekniker Hovedsakelig rutineoppgaver. Jobber internt men også ute hos kundene. Ofte servicearbeid. 3-årig vg. skole med 2-3 års erfaring. 251.000
Programmerer Systemutvikler Programmering, selvstendig og som assistent ved større oppgaver. Utvikling. 3-årig vg. skole med 2-3 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 287.000
IT-ansvarlig Ansvar for bedriftens interne IT-system. Innkjøpsansvar, rådfører seg med overordnet i noen tilfeller. 3-årig høyskole med 4-7 års erfaring. Lengre høyskole/ universitetsutdannelse 4-7 år med 3-5 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 392.000
Systemkonsulent Selvstendig innen en gruppe, ansvar for større grupper, kan ha prosjektansvar. Lengre høyskole/ universitetsutdannelse 4-7 år med 1-7 års erfaring. 367.000
Senior systemkonsulent Har personalansvar for systemkonsulenter, prosjektleder for større prosjekter, budsjettansvar. Lengre høyskole/ universitetsutdannelse 4-7 år med 5-7 års erfaring. 462.000
Supportkonsulent Svarer på henvendelser av enkel art, kan være tilknyttet et europeisk call-center. 3-årig vg. skole med 0-3 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 247.000
Senior supportkonsulent Svarer på henvendelser av kompleks art, må ha teknisk innsikt og forståelse. 3-årig høyskole med 4-7 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 330.000
Supportansvarlig Avdelingsansvar og personlig kontakt med kundeledelsen. 3-årig høyskole med 1-7 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. God kunnskap både om maskinvare og programvare og markedsplan. 406.000
Utviklingssjef Ansvarlig for utvikling av produkter og systemer. Lengre høyskole/ universitetsutdannelse 4-7 år med 1-7 års erfaring. 441.000
Til toppen