Lønnsslipp må sendes kryptert

- Ikke nok å fjerne fødselsnummer, ifølge Datatilsynet.

Lønnsslipp må sendes kryptert

- Ikke nok å fjerne fødselsnummer, ifølge Datatilsynet.

Svært mange norske lønnsmottakere får lønningsslippen tilsendt per e-post. Men hvor mange får meldingen i kryptert e-post? Det er trolig ikke mange.

Men det må de.

Datatilsynet har tidligere slått fast at lønnsslipper sendt elektronisk ikke kan inneholde fødselsnummer, av hensyn til personvernet.

Men etter en dialog med Skattedirektoratet har tilsynet fått avklart at lønnsslipper må inneholde fødselsnummer, for å være i samsvar med gjeldende regelverk.

- Det betyr at alle arbeidsgivere må inkludere fødselsnummer på lønnsslipper for å tilfredsstille kravene i skattelovgivningen. Dersom dette skal formidles til ansatte på e-post, må det sendes kryptert for å oppfylle kravene i personopplysningsloven, sier seniorrådgiver Christine Ask Ottesen i Datatilsynet.

Avklaringen skyldes at Datatilsynet har blitt kontaktet av flere arbeidsgivere. Etter bokettersyn har disse fått reaksjoner fra skattemyndighetene på grunn av praksisen med å sende ukryptert.

Skattebetalingsforskriften paragraf 5-10-20 første ledd stiller krav om at fødselsnummeret må inkluderes i dokumentasjon på lønn.

- En lønnsslipp som ikke inneholder fødselsnummer er derfor i strid med bestemmelsen, heter det i et brev fra Skattedirektoratet til Datatilsynet.

Datatilsynet skriver på nettsidene sine at de vil følge saken videre, og undersøke om det finnes alternative løsninger — som både lar seg gjennomføre og som oppfyller alle krav i lovverket.

    Les også:

Til toppen