Lønnsslippen som app

Neptune Software har fått storkontrakt med Zalaris, leverandør av HR-løsninger.

Lønnsslippen som app
Zalaris tror appene fra Neptune vil gjøre brukere mer tilfreds, samtidig som bedriftskunder reduserer kostnader med mer effektive HR-prosesser. Bilde: Zalaris

Norske Neptune Software melder at de har fått en stor kontrakt, med potensial til å nå ut til over 110 000 sluttbrukere.

Neptune har utviklet et HTML5-verktøy for SAP, «Neptune Application Designer», spesielt myntet på mobile applikasjoner. Mye av virksomheten går ut på å bruke dette verktøyet til å lage mobile applikasjoner til bestemte kunder og formål.

Den nyeste kontrakten deres er med Zalaris, et nordisk selskap som leverer løsninger innen HR («human resources», altså lønn, person og liknende) til nordiske og internasjonale virksomheter. Løsningene omfatter tjenesteutsetting og drift av lønn, personell administrative prosesser, samt, konsulenttjenester i forbindelse med innføring av SAP HR og personaltjenester. Zalaris bygger på webløsninger fra SAP og SuccessFactors. De har i overkant av 100 kunder og besørger over 100 000 lønnsmottakere hver måned. Hovedkontoret er i Oslo.

Avtalen er en strategisk lisensavtale for å utvikle mobile SAP-applikasjoner til sluttbrukere av Zalaris-løsninger.

Hans Petter Mellerud valgte Neptune for mobile applikasjoner mot SAP-tjenester.
Hans Petter Mellerud valgte Neptune for mobile applikasjoner mot SAP-tjenester.

En prototyp der ledere godkjenner timelister og reiseregninger, og der alle brukere får tilgang til egen lønnslipp gjennom en app, er allerede utviklet.

Administrerende direktør Hans-Petter Mellerud i Zalaris regner med at en app som gjør webbaserte prosesser enda mer tilgjengelig for brukerne også reduserer kostnader. Løsningene skal være tilgjengelig på smartmobil og nettbrett. Mellerud tror avtalen med Neptune vil bidra til styrket markedsposisjon og bedre kundetilbud.

Målet med appene som Neptune skal utvikle for Zilaris er å tilby bedriftstjenester med tilsvarende brukervennlighet som folk er vant med privat.