Løser opp på Ergogroups monopol

Tidligere gikk alle IT-kontrakter fra Posten til deres datterselskap, Ergogroup. Det er det nå slutt på.

Tidligere gikk alle IT-kontrakter fra Posten til deres datterselskap, Ergogroup. Det er det nå slutt på.

I fjor ble det avslørt at Posten fremdeles delt ut alle sine store IT-kontrakter til ErgoGroup, deres heleide datterselskap. Men dette er ulovlig, Posten må sette ut kontraktene på anbud når ErgoGroup konkurrerer i det åpne markedet.

Posten bestemte etter dette i fjor at totalt 47 IKT- avtaler skal anbudsutsettes frem til 2007. Posten har allerede delt ut flere IT-kontrakter til andre aktører. I dag kommer det en ny bolk med kontrakter.

"Posten har tildelt fem nye IKT-kontrakter. Kontraktene er inngått etter en åpen anbudsprosess og går til Ementor, KnowIT og ErgoGroup," skriver Posten i en pressemelding i dag.

Selskapet KnowIT har fått kontrakten for leveranse av et styringssystem for produksjon. Ementor er valgt til leverandør av et IKT-prosjekt innen kunde- og mottaker orientering.

ErgoGroup er valgt som tjenesteleverandør av tre prosjekter innen godshåndtering, verdikjedeintegrasjon og fortollingssystemer.

Kontraktene tegnes over fem år, og har en samlet verdi på 150 millioner kroner. Alle avtalene er innen divisjonen Logistikk.

- Kontraktene er tildelt etter en totalvurdering av økonomi, funksjonalitet og leveranse samt i hvor stor grad leveransen dekker Postens behov, sier pressesjef i Posten, Birgitte Lund Nakken.

Til toppen