Løser styreproblem for stue-PCen

Med mediesenter-PCer vil man gjerne gjøre tv-opptak. Da må den også kunne styre tv-dekoderen.

Med mediesenter-PCer vil man gjerne gjøre tv-opptak. Da må den også kunne styre tv-dekoderen.

En leser ringte nylig inn og stilte følgende spørsmål:

- Støtter mediesenter-PCer forhåndsprogrammerte opptak fra tv-dekodere? Det vil si, kan de få dekoderen til å skifte kanal? Uten en slik mulighet er slike bokser uinteressante for mange.

Dessverre kunne vi ikke gi leseren et umiddelbart svar, dette hadde vi dessverre ikke tenkt på i forbindelse med våre tidligere beskrivelser av denne typen produkter.

Litt rart kanskje, siden svært mange, både i Norge og utlandet, benytter en dekoder når det tar imot tv-kanaler, enten via satellitt eller kabel. Kanalskiftet skjer da i dekoren, ikke i tv-en eller tv-kortet i PC-en. Utbredelsen av dekodere vil bli enda større her i landet når vi etter hvert får et digitalt bakkenett.

Problemstillingen er overhodet ikke ny, det samme problemet er også aktuelt for når det skal gjøres opptak med en vanlig videoopptaker eller DVD-opptaker. Men en PC er en fleksibel enhet, det bør finnes en løsning på dette.

Og jo da, det er nok en del andre har tenkt tanken tidligere.

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge forteller at mediesenter-PCer laget for Windows XP Media Center Edition 2005 vanligvis leveres med en løsning som gjør at PC-en kan styre andre enheter, for eksempel satellittunere, dekodere eller stereoanlegg, ved hjelp av et infrarødt signal.

Mottakerenheten til fjernkontrollen som følger med PC-en, gjør det også mulig å koble til en IR-sender, som befinner seg i enden av en lang kabel. Før senderen tas i bruk, må brukeren konfigurere programvaren, slik at den vet hvordan enheten, som skal fjernstyres, oppfører seg. Dette gjøres ved hjelp av en egen veiviser i Media Center Edition. Blant de aktuelle innstillingene, er hvor mange kanaler set-topboksen støtter, og hvor lang tid den bruker på å skifte fra kanal til kanal. Seierstad forteller at alle enheter som benytter vanlig IR-signal vil kunne styres.

Men Windows XP Media Center Edition markedsføres foreløpig ikke i Norge.

    Les også:

Norske SEKO Data, som snart skal begynne å levere en egenutviklet mediesenter-PC med Linux-basert programvare, har ikke en slik løsning klar ennå. Daglig leder Martin Anfindsen sier til digi.no at dette er en meget aktuell problemstilling, men han vil ikke love noe før det eventuelt er på plass.

Faktisk finnes det separat, digitale videomaskiner i salg i Norge, blant annet fra Sony, som leveres med en IR Blaster, som denne infrarøde sender gjerne kalles.

De som ønsker å bygge sitt eget system, kan kjøpe en IR Blaster separat. Disse kan kobles til PC-en enten via USB- eller seriellporten. Det finnes også set-topbokser med seriellport.

Ikke all programvare for mediesenterløsninger har støtte for denne typen funksjonalitet, og blant disse er det kanskje ingen som støtter alle IR Blaster-løsningene på markedet. Skal det ha noen særlig hensikt, må løsningen fungere transparent for brukeren, som fortrinnsvis programmerer opptakene fra en elektronisk programguide (EPG). Utfordringen blir å finne en IR-sender som støtter programvaren brukeren allerede har valgt, eller å finne en god kombinasjon av programvare og maskinvare. Programvaren skal jo gjerne støtte resten av systemet også, ikke minst tv-kortet.

Nettbutikken MyTVStore.com ser ut til å ha et utvalg IR-løsninger som passer for programvareløsningene SnapStream Beyond TV, ShowShifter, SageTV og MythTV.

USB-UIRT, som presenteres på denne siden, støttes derimot av blant annet Meedio, en annen, populær løsning for multimedie-PCer.

Om tilsvarende produkter selges i Norge, vet vi ikke. Men det gjør kanskje leserne våre?

Til toppen