Løsninger for heterogene lagringsnett er sertifisert

Bransjeforeningen SNIA har sertifisert to heterogene SAN-løsninger med maskin- og programvare fra Hitachi, IBM, Inrange, StorageTek og Veritas.

Åpne løsninger for lagringsnettverk eller SAN (storage area network) er et viktig mål for medlemmene av Storage Network Industry Association (SNIA). Leverandørene Hitachi Data Systems, IBM, Inrange Technologies, StorageTek og Veritas Software har kunngjort at interoperabilitetstesting av to sammensatte løsninger er gjennomført med tilfredsstillende resultater i henhold til bransjeforeningens krav.

Løsningene har blant annet disse komponentene:

  • svitsjer fra Inrange
  • lagringstjenere fra IBM og Hitachi
  • båndstasjoner for sikkerhetskopiering fra IBM og StorageTek
  • driftsprogramvare fra Veritas og Tivoli (IBM)

Både Solaris- og Windows-servere hadde samtidig tilgang til alle funksjonene i lagringsnettet.

Dette skal bevise at kunder trygt skal kunne bygge lagringsnett med utstyr fra konkurrerende leverandører, slik at de for eksempel lettere skal kunne konsolidere spredte lagringsressurser i ett felles nettverk, selv om de har skap og programvare av ulike merker. Mer spesifikt mener man det er trygt å:

  • aggregere diskskap fra både IBM og Hitachi under styringsprogramvare fra Veritas for både lastfordeling og failover
  • aggregere båndstasjoner fra både IBM og StorageTek
  • velge fritt mellom Tivoli og Veritas når man skal bygge lokalnettfrie løsninger for sikkerhetskopiering.
Til toppen