Løste IT-kaos uten gigant-budsjett

Rikshospitalet har løst IT-utfordringene Meyer nå tar fatt på – uten milliardbudsjett som i Forsvaret.

Rikshospitalet har løst IT-utfordringene Meyer nå tar fatt på – uten milliardbudsjett som i Forsvaret.

Store deler av norsk næringsliv og offentlig sektor gjør eller skal nå gjøre sitt mest dramatiske IT-valg, kanskje noen sinne.

Nye krav, kostnadspress og ny teknikk gjør at mange skal rydde opp og bytte ut sine sentrale IT-systemer. Man sitter på en lang rekke enkeltsystemer av forskjellig alder som ikke er koblet sammen og som ikke kan utveksle informasjon. Dette er lite effektivt og gjør at det er vanskelig å skape ferske samledata.

Det finnes to hovedløsninger på slike samleprosjekter og de illustreres begge med ferske, norske eksempler. Jobben Rikshospitalet har gjort er dessuten svært lik jobben som skal gjøres på MinSide, portalen som skal gi alle nordmenn en personlig nettside for kommunikasjon med hele offentlig sektor.

Det enkelest metoden – rent modellmessig – er å kaste alle de eksisterende delsystemene og lage et helt nytt system, gjerne med innkjøp av en samlepakke fra SAP eller Oracle. Prosjektet blir ofte komplisert fordi man samtidig som man bytter systemer også skal forenkle driften og legge om arbeidsflyt. Det mest illustrerende eksempelet på et slikt prosjekt er Forsvarets Golf-prosjekt.

Der erstatter man alle styringssystemene de forskjellige forsvarsgrenene sitter på, med ett felles SAP-system. Det blir dyrt: Forsvaret har bruk 340 millioner kroner hittil og skal bruke ytterligere minst 500 millioner kroner. I realiteten skroter man en lang rekke moderne delsystemer man allerede eier.

Alternativet beskrives i det meget omfattende og komplekse moderniseringsprosjektet CSAM som Rikshospitalet har gjennomført. Prosjektet er gjennomført til noen titalls millioner kroner og står i en dramatisk kontrast til hva Forsvaret har gjort.

Det er flere forskjeller mellom Golf og Rikshospitalets CSAM, men det er også mange likehetstrekk.

– Sykehuset har hele 1200 IT-systemer, hvorav 200 har pasientinformasjon, som skal konsolideres og integreres i portalen. Rikshospitalet baserer seg på en integrasjonsarkitektur hvor vi integrerer eksisterende løsninger, vi satser ikke på store «mastodonter» av systemløsninger og et enevelde for leverandører, forteller IT-sjef Glenn Kenneth Bruun.

Prosjektet skjøt for alvor fart i 2003 etter et omfattende planarbeid. Målet var det samme som i svært mange slike totalomfattende IT-prosjekter nå om dagen: Man samler informasjonen fra alle delsystemene i en nettleserside – også kalt portal. Under portalen ligger et omfattende sikkerhetssystem der brukere får ulike rettigheter.

Rikshospitalets samlede nettside (bildet under) gir brukeren et oppgaveorientert system: I stedet for å velge et enkelt system, for eksempel se på røntgenbilder, velger man pasient og får den viktigste informasjonen om den pasienten samlet fra alle systemer i ett bilde.

Mye av informasjonen kan redigeres direkte på nettsiden, noe som reduserer behovet for opplæring i mange systemer. Når man skal redigere eller legge inn veldig spesifikk informasjon, for eksempel analysere og kommentere røntgenbilder, starter nettsiden opp dette spesifikke systemet og presenterer det på skjermen.

Systemet er basert på en Oracle integrasjonsserver som kobler sammen alle systemene. Gjennom denne serveren snakker portalen med alle delsystemene og delsystemene kan utveksle informasjon med hverandre.

– Portalen ble åpnet i fjor. Nå har CSAM gått løs på den andre delen av prosjektet: Å rydde opp, kutte ut systemer og effektivisere, forklarer Bruun.

I et Golf-type prosjekt må dette gjøres samtidig som man innfører de nye systemene.

– Nå har vi brukt IT-systemene i parallell med papir en god stund. I år skal vi kutte ut store deler av papiret og derav effektivisere arbeidsflyten i sykehuset. Vi ser også på muligheter for å redusere og endre applikasjonsporteføljen, og også gå over til en del Linux-systemer, forteller Bruun til digi.no.

Systemet åpner også for gevinster på andre sykehus. Få eller ingen sykehus i Norge har mer kompliserte IT-behov enn Rikshospitalet og man har hele tiden hatt i tankene at man skal kunne koble opp andre sykehus til CSAM-konseptet.

    Les også:

Til toppen