Lot mindreårige selge video av seg selv

Avisen New York Times har avslørt og bidratt til å stenge en lite kjent kilde til barneporno.

Internett er dessverre blitt et effektivt verktøy for verdens pedofile og det mangler ikke på oppfinnsomhet. De fleste teknikker på Internett er tatt i bruk, men mange hadde kanskje ikke tenkt at webkamera var en mulighet.

Nå viser det seg at en samling amerikanske portaler har fungert som mellomledd for pedofile og mindreårige. Det er avisen New York Times som avslørte virksomheten etter å ha etterforsket systemet i hele seks måneder.

Avisen vil ikke oppgi hva portalene heter og er litt vag med akkurat hvordan systemet har fungert. Nå er gruppen av portaler stengt av aktørene som driver den, etter alt å dømme på grunn av oppmerksomheten, men slik fungerte systemet:

Portalen serverte åpenbart en samling web-kamera som mindreårige var blitt lurt til å sette opp. Pedofile kunne gjennom portalen velge kamera og se på mindreårige som kledde av seg og hadde sex med seg selv.

Samtidig serverte portalen en mulighet for de mindreårige kunne ta seg betalt. Om portalen tok imot betalingen eller den gikk direkte mellom de pedofile og de mindreårige er uklart. I følge New York Times møttes noen av partene hverandre gjennom andre metoder og så gav de pedofile de mindreårige hjelp til å sette opp web-kamera.

Portalen kan dermed ha fungert som en markedsplass gjorde det enklere å lokke inn nye mindreårige og spre barneporno til flere.

Barna var i mange tilfeller lurt til å tro at de kommuniserte direkte med en person, men flere kan trolig ha sett på opptakene.

En far og en sønn er under etterforskning for å ha drevet portalene, skriver New York Times.

Til toppen