Lotteritilsynet anmelder internettspill

Lotteritilsynet har anmeldt to selskap for brudd på lotteriloven.

Lotteritilsynet har anmeldt to selskap for brudd på lotteriloven.

Tilsynet mener de to selskapene bryter lotteriloven ved at de administrerer og driver to nettsider som markedsfører spillet World Games Inc.

Pengespillet World Games har gått som en farsott over Norge de siste månedene, og Lotteritilsynet slo i slutten av juli fast at markedsføringen av World Games her i landet er et brudd på lotterilovens paragraf 11. Denne paragrafen setter forbud mot å markedsføre eller formidle lotterier som ikke er godkjent her i landet.

World Games blir blant annet markedsført på de to internettsidene Wgi.no og Tjenpenger.com . WGI-spillene blir også markedsført på andre nettsider, og det kan bli aktuelt for Lotteritilsynet å vurdere også disse sidene.

I politianmeldelsen, som er sendt til Økokrim, sier Lotteritilsynet at de finner det dokumentert at de to nettsidene markedsfører og formidler lotteri som ikke er tillatt i Norge.

Brudd på lotteriloven kan medføre bøter og fengselsstraff på inntil ett år.

Det er trolig første gangen at personer som administrerer og driver internettsider her i landet på denne måten blir anmeldt politiet. Begge de aktuelle selskapene er norske og har norske eiere. Siden Wgi.no framstår som helnorsk, ved at den er plassert på en server som er plassert i Oslo-området. Tjenpenger.com blir distribuert via en server i Miami i USA.

Til toppen