Lotus angriper Microsoft innen meldingstjenester

- Lotus' styrke innen meldinger er våre avanserte løsninger. Microsoft-kunder kan vinnes over når de ser hva vi kan tilby, selv når de beholder sine nåværende klienter, sier segmentansvarlig Jim Pouliopoulis i Lotus.

- Lotus' styrke innen meldinger er våre avanserte løsninger. Microsoft-kunder kan vinnes over når de ser hva vi kan tilby, selv når de beholder sine nåværende klienter, sier segmentansvarlig Jim Pouliopoulis i Lotus.

Lotus har grundig analysert en anonymisert markedsundersøkelse som ble gjennomført i høst, og mener det er et solid grunnlag for å tolke tallene i sin favør.

- Flere interessante trekk kjennetegner kunder som har valgt å bygge sine meldingstjenester på Microsoft-teknologi, forklarer Pouliopoulis.

- Måten de utnytter sin infrastruktur er jevnt over mindre avansert enn hos Lotus-kunder. Mer enn halvparten sier de kan tenke seg å bytte til Lotus, mens bare ti prosent av Lotus-brukerne tenker seg å bytte til Microsoft. Mange som i dag bruker Microsoft har brukt cc:Mail eller Netscape-produkter tidligere.

Meldingen som Lotus sender disse kundene, er at de kan gjerne beholde sine nåværende klienter, og samtidig nyte den mer avanserte funksjonaliteten som Domino kan tilby på tjenersiden. Dette er et hovedpoeng med Lotus' nylig kunngjorte "integrering" av Outlook-klienten. Exchange-klienten er integrert tidligere.

- E-post i seg selv er blitt standardvare. Det som gir verdi, er alt du kan bygge på toppen av e-post. Her har vi løsningene som gjenspeiler trendene i tiden, som utleie av avanserte applikasjoner, kundehåndtering og samlede meldingstjenester, sier Pouliopoulis.

"Samlede meldingstjenester" ("unified messaging") ble tidligere brukt om en felles innboks på PC-en for alle slags innkommende meldinger, altså e-post, tale og faks - med varsling. Nå utvides definisjonen. Den felles innboksen skal ikke begrenses til PC-en. Den skal også gjelde trådløse bærbare enheter, fra WAP-telefoner til lommemaskiner som Palm.

- Den kommende oppgraderingen til versjon 2.0 av Mobile Services for Domino vil ta magien ut av utviklingen av hensiktsmessige applikasjoner for mobile klienter, mener den entusiastiske Pouliopoulis.

Han viser til ulike prognoser for antall brukere av samlede meldingstjenester. Anslagene for 2003 spriker voldsomt, fra 35 millioner (Ovum) til nærmere 90 millioner (Strategy Analysts). De tenner likevel stjernene i Pouliopoulis' øyne.

- Eksisterende Lotus-kunder vil ønske mer fordi det gir så mange fordeler. Vi har et klart inntrykk av at penetrasjonen av trådløse og bærbare terminaler er langt høyere blant Lotus-brukere enn hos andre. Vi kommer til å satse hardt på WAP og WML for å etterkomme det vi tror de vil ha.

Integrering mellom meldingstjenester og e-handel åpner interessante perspektiver. Her lover Lotus å spille alliansen med moderselskapet IBMs produkter langt sterkere enn i dag. IBM trer støttende til på flere måter, blant annet med et eget "WAP Swat Team" for Europa.

Til toppen