Lotus-avhoppere med Domino-hotell

I juli fikk Notes-sjefen Espen Halvorsen med seg tre erfarne Lotus-medarbeiderne da han hoppet av for å danne selskapet ScaNet. Han skisserer fire produkter beregnet på bedrifter som vil utnytte Internettet til profilering og til samarbeid med kunder.

I juli fikk Notes-sjefen Espen Halvorsen med seg tre erfarne Lotus-medarbeiderne da han hoppet av for å danne selskapet ScaNet. Han skisserer fire produkter beregnet på bedrifter som vil utnytte Internettet til profilering og til samarbeid med kunder.

Arbeidet som er gjort, har allerede overbevist investorene om å øke den samlede kapitalen til 10,5 millioner kroner. Gründerne selv beholder 49 prosent av aksjene, mens Industrifinans og det internasjonale konsulentselskapet ECsoft besitter henholdsvis 35 og 16 prosent.

Selskapets forretningsidé er såre enkel. På den ene siden er det store hull i tilbudet til bedrifter som trenger fleksible og skalerbare løsninger for profilering og samhandel på web, som samtidig er enkle å administrere og vedlikeholde. På den andre siden besitter gründerne en enestående kompetanse i dét produktkomplekset - Lotus Domino med tilbehør - som de mener er best egnet til å lage slike løsninger.

- IBM/Lotus-teknologi er kommet lengst når det gjelder presentasjon og vedlikehold av web-sider, understreker Espen Halvorsen, tidligere produktsjef for Lotus Notes i Norge, nå sjef for ScaNet.

- Dessuten har alle store databaser som SAP, Oracle, DB2 for både AS/400 og 370, ODBC osv, drivere til Lotus-skript. Web-løsninger dreier seg i stadig større grad om tilgang til databaser og innhenting av informasjon. Vår løsning blir da å lage generiske drivere mot systemer som bruker disse databasene. Dette er upløyd mark. Mange har sett løsningene, men ingen har ennå gjort noe med det. Alle vi har snakket med, sier at dette er kjempespennende, men at det faller utenom akkurat deres spesialområde, forklarer Halvorsen.

- Det er forholdsvis enkelt å sette opp en webside med statisk innhold, sier Halvorsens kollega i både Lotus og ScaNet, Ove Holstad.

- Men så kommer behovet for endring og vedlikehold. Og da er ikke de enkle løsningene verken enkle eller hensiktsmessige.

Dette er ScaNets produkter så langt:

  • ScaNet Presence - tilstedeværelse - for å profilere en bedrift
  • ScaNet Business for løsninger som krever interaksjon mellom kunde og bedrift
  • ScaNet Merchant for handelsløsninger og større muligheter, for eksempel for en kunde å sjekke tidligere ordre osv.

- Det fjerde produktet stammer fra vårt ønske om å eie noe av verdikjeden vår selv. Vi setter opp og driver en egen vertsmaskin som et Domino-hotell, avslutter Halvorsen, som ikke er fremmed for å utnytte tilknytningen til ECsoft til å markedsføre sine produkter også utenfor Skandinavia.

Til toppen