Lotus holder stand og øker i Europa

EMEA-regionen - Europa, Midtøsten og Afrika - er blitt Lotus' største og raskest økende marked. Lotus holder stand mot Microsoft og vel så det, viser tall fra IDC.

Tallene gjelder brukere innen "verktøy for meldinger og samarbeid", der de tre store konkurrentene er Novell, Lotus og Microsoft.

Tallet på Lotus-brukere i EMEA-regionen har økt fra 23,8 millioner i 1999 til 27 millioner i slutten av første halvår i år.

- IDC-tallene viser at Lotus øker sin markedsandel, sa EMEA-sjef Fritz Fleischmann da han talte til åpningen av det årlige Lotusphere-arrangementet i Berlin. - Etter andre kvartal fordelte de nye brukerne seg med 52,1 prosent til Lotus, 35,3 prosent til Microsoft og 5,7 prosent til Novell. I forhold til samlet markedsandel for alle brukere, var fordelingen 48,1 prosent til Lotus, 26,5 prosent til Microsoft og 10 prosent til Novell.

Fleischmann mener at markedet for meldingsformidling og samarbeid vil fortsette å vokse etter hvert som Lotus får fram budskapet at slike verktøy spiller en sentral rolle i e-handelsløsninger mellom bedrifter, og som interne redskap i organisasjonen. I Lotus snakker man mer og mer om "samarbeidende e-handel".

Noe av bakgrunnen for dette, er erkjennelsen av at automatikken må suppleres av personlig kontakt. En vesentlig del av Lotus' nye verktøy, blant annet kunnskapsportalen K-station, går ut på å legge forholdene bedre til rette for raskere og mer hensiktsmessige måter å finne fram til rett person til rett tid.

Europas mange små og mellomstore bedrifter krever løsninger ikke i form av teknologi, men i form av tjenester. Lotus varsler følgelig ASP-ordninger ("application services provider") som en grunnleggende del av sin strategi for denne verdensdelen.

Et tredje område Lotus legger vekt på, er utvidelsen av meldinger, kunnskapsinnhenting og samarbeid til trådløse løsninger. Her spiller Europa den ledende rollen, og ting som gjøres i denne verdensdelen, brukes i USA som utsikter til hvordan amerikanernes framtid kan se ut.

Til toppen