Lotus i trinnvis overgang til Java

Mens det forsikres om fortsatt utvikling av Domino-plattformen, er det overgangen til Java som preger den årlige Lotus-samlingen i Orlando.

Det er ett år siden IBMs Lotus-avdeling kunngjorde at alle tjenestene skulle omprogrammeres til Java 2 EE-kompatibilitet. På den store internasjonale samlingen av kunder og utviklere Lotusphere 2003 i Orlando i Florida, kunngjør Lotus sine første rene Java-produkter.

Lotus er forsiktig med å gjøre overslag, og det forsikres at man vil fortsette å utvikle Notes og Domino, med blant annet "minst to store oppgraderinger". Mange forbedringer skal være under planlegging, og det vil tilbys en rekke muligheter til "samspill og interoperabilitet" med de nye produktene spesielt, og med IBMs øvrige Java-vare generelt, særlig WebSphere.

Lotus sier at overgangen til J2EE ikke skal ha karakter av tvang overfor kunder som er fornøyd slik de har det i dag, og som ønsker å ta framtiden i sin egen takt.

Men de store nyhetene gjelder Java:

  • De første Java-kunngjøringene gjelder Lotus Learning Management System som er tilgjengelig i dag, og en ny e-postløsning som bygger på WebSphere og DB2. E-postløsningen foreligger i dag i beta. En endelig versjon ventes i andre kvartal
  • Overgangen til J2EE skal gi en felles programmeringsmodell for alle IBMs programvaretilbud, med felles system for drift, felles datalagring, én katalog å forholde seg til, og felles tjenester for søk, arbeidsflyt og brukerstyring. Dette vil gi reduserte kostnader og raskere utvikling
  • E-postløsningen kommer i form av moduler som kan legges til en bedriftsportal eller andre applikasjoner og tjenester for å tilby e-post til brukere som ikke trenger en egen klient, og som ikke har behov for alt det Outlook og Notes tilbyr av tilleggstjenester som avtalebok og kontaktlister. AT&T skal allerede ha bygget inn denne løsningen i en tjeneste som lar mobilbrukere lese Notes-epost på telefonen sin.
Til toppen