Lotus lar deg abonnere på samarbeidsteknologi

Lotus lanserte Lotus Collaboration Services på Lotusphere 2001 i dag. Dette er tjenester som lar bedrifter abonnere på vertsbasert samarbeidsteknologi direkte fra Lotus.

Lotus har en stund hatt to fremtredende produkter innenfor kategorien "samarbeidsteknologi" - dette er Quickplace og Sametime.

Lotus Collaboration Services er basert nettopp på disse to produktene. Nøkkelkomponenter i LCS er blant annet en egen hjemmeside som gir deg tilgang til en "kompis-liste", se og delta på nettbaserte møter, samt tilgang til sin Quickplace. Denne startsiden gir også oversikt over hvem som er online og tilgjengelig for konversasjon. Produktene er rettet særlig mot utviklingspartnere av Lotus, som enkelt kan integrere teknologien i produkter og løsninger rettet mot sine egne kunder. Fordelen med å ha dette i et vertsmiljø er blant annet at man får det plassert utenfor egne brannmurer, og på den måten enklere kan integrere løsninger som lar mennesker samarbeide på tvers av avdelinger, geografi og også med partnere i andre bedrifter.

Lotus tilbyr to typer løsninger: Den ene er leveranse av en vertsbasert løsning som ivaretar sanntids samtaleløsninger, elektroniske møter og virtuelle arbeidsplasser. Den andre lar deg integrere vertstjenestene ved hjelp av lenker i dine egne web-baserte løsninger.


Til toppen