Lotus ser på mennesket i e-handelsprosessen

Der andre ser på e-handel som samvær med en skjerm, mener Lotus at det trengs IT-systemer for å forenkle personkontakten i kjøpsprosessen.

Denne erkjennelsen gjenspeiles i svært mye av det som vises på årets Lotusphere-arrangement i Berlin. "Collaborative commerce" - "samarbeidende handel" - er et stadig tilbakevendende tema i så vel strategiske briefinger som produktpresentasjoner.

- Å fremme systemer for samarbeidende handel er et sentralt mål for Lotus i vårt geografiske område, sier Fritz Fleischmann, nyutnevnt sjef for EMEA, det vil si Europa, Midtøsten og Afrika. - Det er et vilkår for at den nye økonomien skal vokse her, og for å trekke inn små og mellomstore bedrifter.

Et interessant poeng som Lotus trekker fram, er en studie fra Forrester Research som viser at 72 prosent av de som faktisk driver med e-handel med andre bedrifter, er så grunnleggende skeptiske til ordningen at de forbeholder den såkalte indirekte materialer. De bruker med andre ord e-handel på kontorrekvisita. Materialene som er essensielle for deres egen omsetning og produksjon, inngår ikke i e-handelen.

En annen undersøkelse av e-handel mellom bedrifter avslørte av 68 prosent av bedriftene hadde registrert mer enn 100 aktive kunder, selv om bare 36 prosent registrerte mer enn 100 salgstransaksjoner i måneden.

- Det tyder på at e-handel mellom bedrifter har det samme problemet med å skape lojalitet som e-handel mot privatmarkedet, mener Bert Lautenbach, en av Lotus' lokale eksperter på området.

Et annet poeng er at handel mellom bedrifter gjelder jevnt over store beløp for hver transaksjonen - vanligvis mer enn 7500 dollar - og at mange ikke føler seg trygge på automatisert håndtering av slike beløp.

- Vår oppgave er ikke å levere store e-handelssystemer. Likevel har vi en viktig oppgave i den nye økonomien, mener Lee Todd som har det sentrale ansvaret for alt Lotus gjør innen meldings- og samarbeidstjenester. - Når folk kjøper inn for store beløp, vil de gjerne ha et personlig forhold til motparten. De vil gjerne ha anledning til å stille spørsmål, til å opprette fora hvor det er enkelt å dele dokumenter og spesifikasjoner, og samarbeide om utviklingen av kontrakter. De kan tenke seg systemer for å følge dokumenters gang i en forhandlingssituasjon. Det er her vi kommer inn, i alt som går forut for selve bestillingen.

Alt dette hører inn under rubrikken "collaborative commerce", og dekkes av Lotus-produkter for samarbeidende tjenester innen diskusjonsfora (for eksempel QuickPlace der man oppretter nye passordbeskyttede nettsteder på noen få minutter), bevissthet om hvem som kan kontaktes om ulike emner og hvordan (Sametime-funksjonalitet er bakt inn i en rekke tilbud), arbeidsflyt og dokumenthåndtering.

- Det handler om både effektivisering av metoder for kontakt og diskusjon, samt bygging av gjensidig tillit, er Lautenbachs poeng. - Den tradisjonelle oppfatningen av e-handel dreier seg om å tilby digital informasjon og en digital metode for å gjennomføre en transaksjon. Vi legger til en ny dimensjon, som legger til elektronisk interaktivitet for å finne fram til hverandre og utveksle kunnskap.

Seinere i samtalen oppsummerer Lautenbach det slik:

- Du vet hvem som er tilgjengelig, du kan opprette steder der dere kan samarbeide og lære av hverandre, og du får nye metoder å kommunisere med.

Til toppen