Lotus skriver om til Java

Også Lotus vil nå skrive om sine applikasjoner i Java, og de uttrykker i den forbindelse stor bekymring for at Java skal splittes eller polariseres i konkurrerende standarder.

Også Lotus vil nå skrive om sine applikasjoner i Java, og de uttrykker i den forbindelse stor bekymring for at Java skal splittes eller polariseres i konkurrerende standarder.

Jeffrey Papow, president i Lotus Development Corp. indikerte på Internet World i forrige uke at Lotus nå skriver om sine produktpakker til Java. Fra før har det vært kjent at de denne sommeren lanserer en Java e-postklient og verson 4.6 av Lotus Notes som begge vil støtte JavaScript og Java Servlet, men det har ikke tidligere vært kjent at de vil skrive om eksiterende applikasjoner til ren Java.

Denne uttalelsen følger i kjølvannet av Netscape som for et par uker siden kunngjorde at selskapet vil skrive om Communicator og SuiteSpot til Java.

Papow kom med inntrengende anmodninger til utviklerene om å tvinge teknologileverandørene til å unngå å splitte opp Java-teknologien til enkeltleverandørenes fortjeneste:

- Ikke la Java-standarden bli polarisert eller splintret, sier han til Cnet News. Dersom dette skjer, vil språket miste plattformuavhengigheten.

Papow refererte spesielt til problemene omkring klassebibliotekene hvor Microsoft tilbyr sine Application Foundation Classes (AFC) for utviklere som bruker Visual Studio verktøyene, mens JavaSoft satser på Java Foundation Classes (JFC). Han la til at både Microsofts DCOM-standard og CORBA-standardene trolig vil forbli på markedet en stund fremover.

Lotussjefen bemerket også at ulikhetene i teknologiene kan løses ved å bygge broer koblet sammen med Java, men la til at det bare var en 50-50 prosents sjanse for at det kommer til å skje. Papow anklager allikevel ikke Microsoft for splittelsen.

- Microsoft er ikke fienden her, de støtter begge teknologiene, sier han.

- Men dersom vi tillater at Java skal polariserer videre, mister vi snart mulligheten for "write once, run anywhere"-mulighetene.

Til toppen