LoveLetter-opphav er folkehelt på Filippinene

I tråd med tradisjonen fra Robin Hood og Gjest Baardsen, er studenten som antas å være opphavet til LoveLetter-ormen, i ferd med å få status som folkehelt på Filippinene.

I tråd med tradisjonen fra Robin Hood og Gjest Baardsen, er studenten som antas å være opphavet til LoveLetter-ormen, i ferd med å få status som folkehelt på Filippinene.

Statusen kommer selv om 23 år gamle Onel de Guzman ikke har innrømmet annet enn at han kan ha kommet i skade for å ha sluppet ILOVEYOU-ormen ved et uhell.

The Manila Standard utropte de Guzman til Filippinenes "første hacker i verdensklasse". The Philippine Star beskriver de Guzman som genial, og som den første filippineren med tilstrekkelig oppfinnsomhet til å snu opp ned på en hel verden. Studenter som har latt seg intervjue av Associated Press, sier at det de Guzman har fått til er fantastisk, selv om det var galt, og at de er stolte over ham.

de Guzmans folkehelt-status er gjenstand for kommentarer i både amerikanske og filippinske aviser. Flere momenter trekkes fram som forklaring.

Et moment er at de Guzman utvetydig har demonstrert at det er makt i de fattiges kode. Fire sider med skript fikk institusjoner som det britiske Underhuset og flernasjonale giganter som Ford til å knele. Til og med Pentagon lot seg forsere. Et annet moment er de Guzmans sosiale samvittighet. Han ser ikke på IT-utdanning bare som en måte for selv å bryte ut av fattigdommen. Han kjemper for at alle filippinere skal få gratis tilgang til Internett. Et tredje moment er at han har demonstrert at Filippinene ikke bare er byslum, akterutseilte landsbyer og blodtørstig gerilja, men også et land med IT-kunnskap.

de Guzman kommer opprinnelig fra en fattig fiskerlandsby. I Manila bodde han sammen med sin søster og hennes samboer i en to roms leilighet i det som beskrives som en falleferdig blokk. Han finansierte IT-studiene ved midlertidige oppdrag innen alt fra programmering til punsjing.

de Guzman skal være en typisk representant for det filippinske hackermiljøet, i følge utgiver Alan C. Robles av det tabloide nettstedet Hot Manila</>. (Robles skryter av alle de utenlandske mediene som har intervjuuet ham siden 4. mai da LoveLetter-ormen ble utløst.) I motsetning til rike land, der hackere stort sett er velutstyrte middelklasse-gutter, består det filippinske hackermiljøet av fattiggutter fra landsbygda, som tyr til hacking som en måte å oppnå respekt og anerkjennelse. De er organisert i flere grupper, blant dem Pinoy Virus Writers, som Hot Manila gir en peker til for den som vet å lete. Gruppen har mange medlemmer blant studentene på AMA, høyskolen der de Guzman studerte, og en klar sosial profil. Her er et sitat fra programerklæringen på nettstedets første side:

"We are the future of the computer age . We represent freedom, not anarchy . We represent equality not racism .We are the seeds to be reaped in the next millenium . We live in a virtual world , free from hatred ,free to speak what we want, free from low life beings the real world holds . We live in what I can call Utopia.

Since the birth of the computer. So did we. We were always there, denied by the people who didn't understand, cannot contain us, envied us. So we lived in the underground ...computer underground. But we liked it that way. No longer shall we persecuted, no longer shall we labeled criminals, No longer shall we be told what to do ...information will be free for everyone, information will be fed to those in need, information shall never again be sealed. And to Accel, 'There will be, No More Secrets ...'"

Gruppen er forholdsvis aktiv, og mange nyoppdagede virus de siste månedene er sporet tilbake til Filippinene.

Internett-tilgang på Filippinene er langt dyrere enn i vestlige land. Tellerskritt og abonnement koster gjerne opptil halvannen dollar per surfet time, ifølge New York Times. Tjenesten er ofte svært dårlig. På Hot Manila klager for eksempel en leser over at bare 118 av 336 forsøk på å få kontakt gjennom tilbyderen PhilWorld Online i mars-april lyktes.

AMA er en privat skole med en årlig avgift på 1500 dollar. 150 avdelinger er spredd rundt hele øyriket. I Manila holder skolen til i et tidligere lagerbygg med utedo. Tallet på datamaskiner er svært begrenset, og tilgangen strengt regulert. Studentene må være svært kreative for å få tilgang til en datamaskin eller Internett på egen hånd. Filippinene teller 80 millioner mennesker, men PC-markedet i fjor var bare på 200.000 enheter.

De som fullfører sin utdanning ved AMA og tilsvarende IT-skoler, får forholdsvis godt betalte jobber hos utenlandske selskaper i Filippinene. De beste - eller de heldigste - kommer seg til Silicon Valley, der filippinere er den nest største utenlandske gruppen etter indere, og bidrar til en stor del av de seks milliarder dollar som filippinere i utlandet sender hjem hvert år.

Til toppen