Lovendring skulle hindre hvitvasking — krever i praksis sporing av kollektivreisende

Datatilsynet reagerer på at Finansdepartementet ikke rådførte seg med dem. Ruter venter nå på at reglene avklares.

Lovendring skulle hindre hvitvasking — krever i praksis sporing av kollektivreisende
Ruter er etter nye endringer i bokføringsregelverket pålagt å logge informasjon fra Ruter-appen de selv ikke ønsker. Illustrasjonsfoto: Grim Evensen / Bonanza

En lovendring med virkning fra 1. januar 2019 har gjort det praktisk talt umulig for en enkeltperson reise sporfritt med kollektivtrafikk, hvis man velger å bruke en applikasjon på
smarttelefonen som betalingsmiddel.

;