Lover 100 risikosatsinger på halvannet år

Svenske Ericsson etablerer et nytt selskap som skal utvikle "fremtidens kjernevirksomheter". Innen de neste 18 månedene skal selskapet få på plass 100 knoppskytinger, skriver Finanstidningen.

Ericsson Business Innovation er navnet på selskapet som skal initiere og utvikle bedriftsidéer som har potensial til å ende opp som Ericssons fremtidige kjerneområde. Idéene skal komme fra egne ansatte såvel som fra eksterne etablerere, skriver den svenske næringslivsavisen.

- Vi skal tiltrekke oss entreprenører både internt fra Ericsson og utenfor. Så skal vi bygge virksomheter som på sikt kan overføres til noen av våre kjernevirksomheter, og om de ikke passer inn i Ericsson kan de skilles ut som selvstendige selskap - alternativt at vi skaper helt nye enheter innen Ericsson-systemet, sier Jöran Hoff, leder for Ericsson Business Innovation, til Finanstidningen.

På sikt er planen at Business Innovation ikke skal være deleier i de nye selskapene, det skal i stedet de ulike Ericsson-divisjonene være.

Ericsson Business Innovation i Stockholm får inn omlag 40 interne bedriftsidéer hver eneste måned. Hovedsakelig handler det om knoppskytingsplaner på områder der Ericsson allerede er gode: Trådløs kommunikasjon, IT-kommunikasjon, Internett og infrastruktur.

Nå har Hoff håp om at Ericsson i løpet av det neste halvannet året skal få fart på 100 nye selskap innenfor Business Innovations rammer. Innen de neste seks månedene skal Business Innovation være etablert i fem plasser i verden og innen 18 måneder skal virksomheten ha vokst inn i ti land. Selskapet skal dessuten være selvfinansierende innen to år.

Business Innovation varsler også et nytt satsingsområde for Ericsson: Underholdning.

Selskapet tror underholdning kommer til å bli drivende for Internett i fremtiden, og står blant annet bak knoppskytingen Terraplay - et selskap som leverer løsninger som gjør det mulig å spille dataspill med avansert grafikk over Internett.

Til toppen