Lover 80 prosent billigere WLAN

Aruba tilbyr en ny løsning, «Wireless Grid», som lover 80 prosent billigere WLAN-installasjon.

Aruba tilbyr en ny løsning, «Wireless Grid», som lover 80 prosent billigere WLAN-installasjon.

Mandag kunngjorde Aruba Wireless Networks en større teknologisk lansering under merkelappen «Wireless Grid Architecture», også beskrevet som «fjerde generasjons arkitektur for trådløse bedriftsnett».

Arkitekturen er en ny måte å møte utfordringene som ligger i at WLAN-standardene IEEE 802.11a/b/g ikke opprinnelig er utformet med tanke på bruk i krevende bedriftsmiljøer. Det gjør det blant annet vanskelig å tilpasse aksesspunktenes dekningsområder for å få tilfredsstillende ytelse der mange brukere sitter tett innpå hverandre. Et annet problem er håndtering av brukere som forflytter seg fra et dekningsområde til et annet, og som forventer at de skal beholde alle rettighetene fra sin opprinnelig innlogging. Dette er problemer som installatører har gjerne har måttet utvikle på egen hånd.

    Les også:

Aruba sier de har løsningen på disse og flere andre problemer, samtidig som de lover å kunne redusere utgiftene til installasjon av WLAN med opptil 80 prosent. De mener at Wireless Grid også kan tilby enkel skalering. Arkitekturen omfatter de gjengse standardene 11a/b/g.

Et grunnlag for Wireless Grid er prinsippet at aksesspunktene – basestasjonene – skal gjøres så enkle som mulig, og overlate sikkerhet og andre kontrollfunksjoner til sentralt plasserte WLAN-svitsjer. Et annet viktig grunnlag for den påståtte «fjerde generasjonen» er at disse svitsjene er utstyrt med intelligent programvare som løpende konfigurerer dekningsområdet og kanalvalgene til aksesspunktene etter den faktiske belastningen i det trådløse nettet. Wireless Grid er med andre ord en arkitektur der dedikert programvare spiller en avgjørende rolle.

Ved lanseringen er Wireless Grid nedfelt i to fysiske produkter: WLAN-svitsjen Aruba 5100 og i de små aksesspunktene Aruba 60 (det med doble antenner) og Aruba 61 (det med dreibar antenne). Disse aksesspunktene – Aruba foretrekker betegnelsen «grid point» («gridpunkt») eller GP – er så forenklede at de er avhengig av produsentens dedikerte WLAN-svitsj. Til gjengjeld behøver de ikke plasseres i taket. De kan plasseres hvor som helst i et lokale, gjerne rett ved et eksisterende nettverksuttak, og kan festes på veggen eller stå på et skrivebord.

Siden dekningsområdet justeres automatisk og fortløpende av kontrollprogramvaren i svitsjen, mener Aruba skaleringen til flere brukere ikke innebærer annet enn å sette ut ekstra gridpunkter etter behov. Ytelsen er, som kjent, avhengig av at det er få brukere som deler gridpunktets 11 Mb/s (802.11b) eller helst 54 Mb/s (11g og 11a), og at fordelingen ikke forstyrres av konkurrerende signaler.

Aruba anslår at det typisk koster 1500 dollar å installere et WLAN-aksesspunkt i et bedriftsnett, fordi det må monteres i taket og krever kontinuerlige justeringer av retning og rekkevidde. Et gridpunkt fra Aruba koster 150 dollar å kjøpe og installere. Gitt at svitsjene er noe dyrere enn konkurrentenes – og tilsvarende mer funksjonsdyktige, ifølge selskapet – mener man at den samlede besparelsen kan komme opp i rundt 80 prosent.

Regnestykket forutsetter at det allerede er strukturert kabling i lokalet, det vil si et stort antall alminnelige Ethernet-uttak med forbindelser til et datarom der svitsjene kan stå. Det forutsetter også at svitsjene, med deres proprietære algoritmer for vern mot interferens mellom nærliggende gridpunkter, justering av dekningsområder, radiokalibrering og belastningsfordeling, virker slik Aruba beskriver. Det er disse algoritmene som gjør det overflødig å bruke krefter på analysere lokalene med tanke på optimal plassering av aksesspunkter, og deretter justere hvert aksesspunkt for å hindre interferens og overlappende dekningsområder.

Aruba forsikrer at svitsjene sørger for full implementering av sikkerhetsstandarden 802.11i, den WEP-etterfølgeren WPA er en del av.

Et viktig tillegg til produktene for Wireless Grid kommer i slutten av september, da Aruba og partneren, kablingsselskapet Ortronics, lanserer gridpunktet «Wi-Jack». Dette gridpunktet er formet som en plugg som koples rett på et Ethernet-uttak. Det vil komme i to varianter, henholdsvis med og uten to ekstra Ethernet-uttak. Funksjonelt er Wi-Jack nærmest identisk med Arubas eksisterende gridpunkter.

Til toppen