Lover å åpne Office skikkelig

Microsoft lover at de åpne og frie XML-formatene også skal være sikrere og mer kompakte.

Microsoft lover at de åpne og frie XML-formatene også skal være sikrere og mer kompakte.

På en utviklerkonferanse neste uke skal Microsoft legge fram detaljer om nye XML-formater i neste versjon av kontorpakken Office. Pakken er foreløpig kjent som Office 12. En første beta kommer til høsten, mens den endelige versjonen ventes første i annen halvdel av 2006.

Utviklerkonferansen Tech-Ed 2005 finner sted i Orlando i Florida. Der loves utviklerne en rekke anledninger til å innføres i de nye formatene, samt diskutere løsningene Microsoft har valgt.

Microsoft begynte å tillempe XML i sine Office-applikasjoner med Office 2000. I Office 2003 ble XML-støtten trappet kraftig opp, og selskapet anslår at godt over 300.000 utviklere arbeider med XML-baserte løsninger for regnearket og tekstbehandleren i Office 2003.

I Office 12 tar Microsoft det avgjørende skrittet å gjøre XML-formatene til standardformatene for tekstbehandler, regneark og presentasjonsprogram.

Spesifikasjonene skal publiseres i forkant av lanseringen og gjøres gratis tilgjengelig for alle, etter prinsippene som Microsofts Andreas Ebert la fram for digi.no i mai i år.

Utfordringen har vært at selv om informasjonen i en fil har vært lagret i et XML-format som alle kan lese, har ikke dette gjort at konkurrenter kan få vist frem disse dataene på samme måte som Microsoft gjør. Og at logoer står likt plassert, margene er like og mye annet er kritisk. Dette lover altså Microsoft å løse når de blir ferdig med sitt bytte til XML med Office 12.

    Les også:

Det innebærer at hvem som helst vil kunne lage løsninger for å skrive, lese og redigere standardformatene til Office 12.

Overgangen fra proprietære formater til åpne formater stiller Microsoft over mange utfordringer. Den mest åpenbare gjelder dem som i dag har gjort seg avhengige av de proprietære formatene, og ønsker å beholde dem. Microsoft forsikrer at Officel 12 også vil kunne håndtere – det vil si lese, skrive og redigere – dagens doc-, xls- og ppt-formater fra henholdsvis Word, Excel og Powerpoint.

Et annet problem er dem som ønsker å ta i bruk de nye formatene, uten å måtte bytte til Office 12. Microsoft forsikrer at det vil tilby til fri nedlasting en oppdatering til Office 2000, XP og 2003 som setter disse pakkenes utgaver av Word, Excel og Powerpoint i stand til å håndtere de nye XML-formatene.

En uavhengig XML-kjendis som har latt seg begeistre av Microsofts beslutning om å bruke XML som standardformat, er selve opphavet til markeringsspråkene, Charles F. Goldfarb (se for eksempel nettstedene SGML Source Home Page og All the XML Books in Print).

– Å gjøre XML til standard Office-format er, for meg, toppen på en 35 år gammel drøm, sier Goldfarb i en erklæring. – Microsoft vil la mange hundre millioner mennesker skape XML som kan samhandle med alle slags underliggende systemer og webtjenester. Jeg ser for meg en lang rekke helt nye scenarioer for informasjonsdeling, med bedre arbeidsflyt og forbedret samarbeid mellom individer og organisasjoner.

Om selve formatene – døpt «Microsoft Office Open XML Formats» – foreligger det en del informasjon.

Microsoft lover at filene blir mindre enn i dag, dels fordi XML er mer effektivt enn de proprietære formatene, dels fordi formatene implementerer en form for automatisk komprimering og dekomprimering. Dette skal bidra til å redusere kostnadene til båndbredde og lagring. Microsoft mener filene kan bli opptil 75 prosent mindre. Uavhengige analytikere sitert i amerikansk presse advarer mot å ta denne maksimumsverdien for bokstavelig.

Formatene skal også være sikrere i bruk. Filene bygges opp på en måte som gjør det mulig å åpne og bruke deler av en fil, selv om andre deler ikke er kommet helskinnet gjennom en overføring eller er blitt ødelagt av andre årsaker. Det er i tillegg lagt inn mekanismer for automatisk å oppdage og gjenopprette korrupte komponenter når en fil åpnes.

Filenes komponentstruktur innebærer at metadata, personlige kommentarer og rettelser lagres for seg, slik at man kan lage ordninger for å sikre at denne typen informasjonen automatisk fjernes fra dokumenter når de sendes utenfor brannmuren. Det skal for eksempel ikke være vanskelig for en utvikler å lage en ordning som automatisk renser dokumenter i det de publiseres på et nettsted.

Microsofts XML-formater vil innstilles slik at de ikke er i stand til å eksekvere innfelt aktiv kode. For de spesielle tilfellene der man ønsker denne evnen, kan man lagre dokumenter i en egen variant av formatene. Mens standardvarianten kjennestegnes med at etternavnet ender i «x» – henholdsvis comx, xlsx og pptx – vil varianten med aktiv kode ha endelser i «m». Det er lagt inn mekanismer som gjør det umulig å lure et «m»-dokument forbi sperren med en falsk «x»-ending.

Microsoft kunne sikkert gjennomført disse endringene uten å tillempe XML, men det ville reist et ramaskrik, og ville antakelig vært politisk umulig i en tid da presset for åpne dokumentformater er så sterkt. Der XML virkelig kommer til sin rett, er innen interoperabilitet – samhandling med andre applikasjoner og systemer.

XML-formatene vil gi Word, Excel og Powerpoint direkte tilgang til XML-formatert data fra andre applikasjoner og underliggende bedriftssystemer og databaser – uavhengig av plattform. Et regnearkdokument kan inneholde komponenter som oppdateres løpende av bedriftssystemet, mens bedriftssystemer kan produsere dokumenter i Microsofts XML-formater.

I en kommentar understreker Office-sjef Steven Sinofsky at Microsoft bevisst gjør det mulig for tredje part å lage løsninger som utnytter selskapets XML-formater uavhengig av om man bruker Office. Han forklarer at kundene har etterspurt nettopp denne uavhengigheten. Han tror Office likevel vil vinne fram på grunn av pakkens helhetlige egenskaper.

Fra mandag 6. juni vil ytterligere informasjon om Microsofts XML-formater være tilgjengelige fra dette nettstedet: Office Preview.

Utenom XML-formatene, vil en vesentlig del av argumentene for å oppgradere til Office 12 være nye samarbeidsteknologier utviklet av Ray Ozzie, mannen som i sin tid laget Lotus Notes, og som siden stiftet sitt eget selskap Groove Networks. Groove ble kjøpt av Microsoft i mars i år, se artikkelen Håper oppkjøp kan få nytt liv i Office.

Til toppen