Lover å sette fart på IT i det offentlige

Offentlig sektor har vært IT-sinke, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer til digi.no. Han varsler kraftige tiltak.

Offentlig sektor har vært IT-sinke, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer til digi.no. Han varsler kraftige tiltak.

– Det offentlig har vært lite flinke til å ta i bruk teknologi. Det er et tankekors at vi i snart ti år har vært nettbankkunder, men at vi ikke har fått tilsvarende løsninger i offentlig sektor. Nettbanktjenestene ble drevet frem for å spare kostnader. Det samme vil jeg videreføre i offentlig sektor, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer til digi.no.

Uttalelsen falt i forbindelse med et møte med folkene bak eServicetorget, en løsning hvor alle offentlige tjenester kan samles på én portal. I stedet for å at brukeren må gå inn på nettsidene til skatteetat, kommune, lånekasse og så videre, skal alle tjenestene tilbys fra ett og samme nettsted. (Se artikkelen Felles portal for alle offentlige tjenester.)

I dag kom det tall fra Statistisk Sentralbyrå, som viser at 96 prosent av kommunene hadde sin egen hjemmeside i 2003. Hos nesten halvparten av kommunene var det mulig å bestille skriftlig materiale som brosjyrer og lokalplaner via Internett. Men kun hos 13 prosent var det mulig å sende byggesøknad eller søknad om barnehageplass elektronisk.

Moderniseringsministeren lover nå å få på plass en løsning som ligner på den eServicetorget har utviklet, med tjenester fra de statlige organene i løpet av 2005.

– Jeg skal ha e-signaturløsningen i offentlig sektor på plass i 2005. Dette forplikter jeg meg til å levere. Jeg har fullmakter i regjeringen til å jobbe på tvers av sektorene og departementene, så vi har et sterkt verktøy for å få det til, sier han til digi.no.

    Les også:

Meyer mener en det er på høy tid å få på plass en slik portal, hvor de offentlige etatene henvender seg til brukerne, og ikke omvendt. Han peker på at Norge har en temmelig teknofiksert befolkning som er moden for dette.

– Vi har 2,9 millioner nettbrukere i Norge. De er motivert for å ta i bruk slike tjenester. Tiden er inne for handling, sier han.

Ved å flytte behandlingen av offentlige tjenester fra papir til Internett er det mulig å spare store kostnader i offentlig sektor. Det er penger som kan brukes andre steder, for eksempel i helsesektoren, mener han.

– Dette gir enorme muligheter. Det vil på den ene siden gi en enklere hverdag for folk flest, og det vil samtidig spare produksjonskostnader i det offentlige. Vi kan flytte ressurser fra «permflytting» til pleie. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Meyer til digi.no.

Han peker på at Skatteetaten har vært en av de vellykkede satsingene på Internett i offentlig sektor. Skatteetaten har gjort det mulig å sende inn selvangivelsen på Internett og via SMS, og dette har gitt store gevinster for etaten.

– Skattedirektøren har bekreftet at Skatteetaten har spart 300 årsverk, og dette er en meget nøktern vurdering, ifølge han.

– Har du regnet på hvor mye det er mulig å spare i offentlig sektor ved å utnytte IT og Internett på en bedre måte?

– Akkurat hvor mye det er mulig å spare i offentlig sektor er vanskelig å si. Men det er åpenbart store gevinster å hente.

Til toppen