Lover å vurdere klønete tollregler

Næringsminister Lars Sponheim lover å revurdere de nye tollreglene som legger en 80-kroners avgift på selv de minste pakkene fra utlandet.

Næringsminister Lars Sponheim lover å revurdere de nye tollreglene som legger en 80-kroners avgift på selv de minste pakkene fra utlandet.

Bondevik-regjeringen legger opp til at Norge skal ligge i teten når det gjelder Internett-handel, men har foreløpig fungert mest som en bremsekloss, mener mange. Tidligere i år innførte Finansdepartementet nye regler for fortolling av pakker fra utlandet som sterkt begrenser muligheten til å handle småvarer over Internett.

Tidligere slapp man fortolling for pakker med en verdi på mindre enn 200 kroner, men dette er de nå slutt på. I tillegg til fortollingsgebyret på 80 kroner, kommer det nå moms hvis man bestiller for eksempel en CD-plate fra Amazon.com. Fortolling fører også til store tidsforsinkelser fordi Posten mangler kapasitet til å ta unna alle småpakkene.

- Vi ser at de nye reglene har medført en del negative effekter samtidig som vi ikke kan forskjellsbehandle varer utfra hvor de er kjøpt, sa statssekretær Hans Antonsen under pressekonferansen tidligere i dag. Finansdepartementet er derfor i ferd med vurdere nye ordninger for hvordan dette kan løses. Hele poenget med Internett-handel er jo at det skal være enkelt og gå raskt, påpekte Antonsen.

Verken næringsminister Lars Sponheim ellers hans statssekretær ville spekulere i hva slags ordninger dette kunne være eller når nye regler kan være på plass.

Til toppen