Lover «akseptabel» kundeservice

NextGenTel leverer positive resultater og lover bedring før våren.

NextGenTel leverer positive resultater og lover bedring før våren.

Nextgentel mener de opprettholder en markedsandel på 17,3 prosent i det norske markedet i tredje kvartal. Hvis dette stemmer, har veksten i markedet avtatt noe regnet i prosent. Men målt i antall nye kunder øker farten noe, fra 7.050 nye kunder i tredje kvartal i fjor, til 8.800 nye kunder i år.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble i tredje kvartal 2005 på 35,5 millioner kroner og resultatet før skatt viser 6 millioner kroner i overskudd i kvartalet. Samtidig vokste omsetningen til 155,3 millioner kroner for kvartalet, noe som er en vekst på 32 prosent i forhold til tredje kvartal i 2004.

– Vi har med dette kvartalet styrket selskapets posisjon som den klare nummer to målt i antall linjer i det norske markedet, sier administrerende direktør Olav Stokke i Nextgentel i en pressemelding.

Oppslag om Nextgentel i pressen har vært preget av oppmerksomhet rundt deres kundeservice. Klagene har strømmet inn, og selskapet lover nå å gjøre noe med dette.

– En rekke tiltak er iverksatt for å sette Nextgentel i stand til igjen å kunne levere et overlegent produkt med akseptabel kundeservice til alle våre kunder, sier Olav Stokke.

Skylden for at selskapet ikke har nådd sin målsetning om «akseptabel» kundeservice, deler Nextgentel mellom seg selv og Telenor. I en børsmelding skriver de at problemene delvis skyldes store omlegginger som Telenor har gjennomført i abonnentnettet, i tillegg til stor kundetilvekst.

Stokke lover vesentlige forbedringer i løpet av høsten og vinteren.

Nextgentel har nå 129.600 aktive bredbåndskunder. Total inntekt per kunde (ARPU), viste en reduksjon fra 431 til 414 kroner i tredje kvartal 2005, noe som forklares med sterkere økning i antall privatkunder enn bedriftskunder, og økt omsetning av produkter i lavere ende av prisskalaen spesielt.

Nextgentel har i likhet med andre bredbåndsselskaper flere ganger økt hastigheten på pakkene sine, uten å øke prisen, og nedgangen kan ha sammenheng med dette. Flere kan nøye seg med en minumumspakke.

Antallet kunder på bredbåndstelefoni økte med 3.100 til netto totalt 10.700 i løpet av kvartalet.

Til toppen