Lover bedre filsystem-støtte for Linux

Støtten for Microsofts NTFS-filsystem har alltid vært noe mangelfull i Linux. Nå ser det ut til å lysne.

Lover bedre filsystem-støtte for Linux

Støtten for Microsofts NTFS-filsystem har alltid vært noe mangelfull i Linux. Nå ser det ut til å lysne.

Microsofts NTFS-filsystem er trolig det mest benyttede filsystemet blant Windows-brukere. Men brukere av blant annet Linux har bare delvis tilgang til harddiskpartisjoner formatert med NTFS. Dette skyldes at Microsoft krever lisenspenger for bruk av teknologien. Det finnes kommersielle NTFS-løsninger for Linux, med disse koster penger. Gratisbrukerne har derfor stort sett måttet nøye seg med lesetilgang, en løsning som er blitt utviklet uavhengig av Microsoft.

Nå har det kommet noe nytt. ntfs-3g er en åpen kildekodebasert NTFS-driver for Linux, utgitt under GPL. Den skal gi både full lese- og skriveaksess til NTFS, men gir ikke tilgang til krypterte filer eller skrivetilgang til komprimerte filer. Den kan heller ikke endre aksessrettighetene eller eierskapet til filene.

Driveren er nå på betastadiet. Ytelsen skal foreløpig ikke være helt på topp, og det er også flere andre, mindre feil knyttet til den. Likevel regnes den som et viktig skritt i riktig retning, men er ikke egnet for produksjonssystemer.

Mer informasjon om driveren, inkludert installasjonsinstrukser, finnes her.

Til toppen