Lover bedre «Linux-støtte» for Photoshop

Enda flere Windows-programmer skal kunne kjøres i Wine og Crossover.

Lover bedre «Linux-støtte» for Photoshop

Enda flere Windows-programmer skal kunne kjøres i Wine og Crossover.

Mye Windows-programvare kan kjøres i Linux eller Mac OS X ved hjelp av det frie Win32 API-implementeringen Wine eller den kommersielle utgaven som tilbys av Codeweavers, CrossOver. Men fortsatt er det mye populær programvare som ikke fungerer så godt.

Siden i fjor sommer har Codeweavers og Wine-prosjektet brukt mye tid på å lage forbedringer under skallet i Wine. Dette gjelder infrastruktur som er nødvendig for å få nyere applikasjoner til å fungere som den skal.

I et blogginnlegg skriver Jeremy White, toppsjef i Codeweavers, at det har blitt gjort mange forbedringer knyttet til .NET-støtten, DIB Engine, Gdiplus og DirectX. I tillegg har de brukt mye energi på å løse problemer knyttet til Office 2003 og 2007.

Flere av forbedringene skal føre til bedre ytelse og stabilitet ved kjøring av mange Windows-applikasjoner i Wine.

En rekke av forbedringene er dessuten allerede tilgjengelige i Crossover Games 7.2-produktet. Nå starter arbeidet med å implementere DirectX 10.

White skriver at Crossover 8.0-utgavene av Linux og Mac skal leveres i løpet av noen få måneder. Disse skal ha støtte for Internet Explorer 7, nyere utgaver av QuickBook, Quicken 2009 og Photoshop CS3.

Fra før har det væt mulig å kjøre Photoshop CS2 i Crossover og Wine, men ikke helt problemfritt.

Det loves i tillegg at det etter hvert vil komme en ny versjon av Games-utgaven av Crossover, samt et nytt og bedre brukergrensesnitt i Crossover, i første omgang Linux-versjonen. Målet er å få dette på plass innen utgangen av året.

Til toppen