Lover bedre mobiltjenester med raskere Java

Sun har kunngjort en rekke Java-forbedringer for mobilbrukere, mobiloperatører og utviklere.

Sun har kunngjort en rekke Java-forbedringer for mobilbrukere, mobiloperatører og utviklere.

Sun har kommet med en flere nyheter i anledning 3GSM World Congress 2004 i Cannes. Alle dreier seg om å gjøre Java mer tiltrekkende som bærer av nye mobiltjenester, og innebærer endringer i Java på både klient- og operatørsiden.

Den største nyheten for mobilbrukere er noe Sun kaller Java Technology for Smartphones HotSpot Implementation. I motsetning til hva man kunne tro av navnet ("hot spot" er engelsk for "IP-sone", det vil si et område der trådløs WiFi-teknologi gir tilgang til Internett), dreier det seg ikke om en spesiell implementering av Java for mobiltelefoner med WLAN. HotSpot er Suns generiske betegnelse for en ny generasjon Java virtuelle maskiner, med vekt på ytelse, se nettsiden Java HotSpot Technology. Betegnelsen er vært i bruk i hvert fall siden 1997.

Sun beskriver Java HotSpot for Smartphone som en optimert implementering av Java 2 Micro Edition (J2ME), seks ganger så rask som dagens. Mobil-utgaven av HotSpot integrerer to viktige spesifikasjoner, henholdsvis Java Technology for the Wireless Industry (JTWI) som definerer egenskaper innen blant annet multimedia og meldingshåndtering, og J2ME Web Services som definerer egenskaper innen håndtering av webtjenester. J2ME Web Services svarer til kravene fra interoperabilitetsorganisasjonen WS-I, slik at mobile klienter kan få tilgang til webtjenester gjennom XML og protokollen SOAP.

Sun håper at kombinasjonen av langt bedre ytelse, og standardisert håndtering av multimedia, meldinger og webtjenester, kan bidra til å øke interessen blant operatørene for å levere flere og bedre Java-baserte tjenester til abonnentene.

De første mobiltelefonene med innebygget Java HotSpot ventes å komme på markedet innen årsskiftet. For å markedsføre HotSpot mot brukerne, vil tilbudet av mobile applikasjoner på Suns Java-portal økes kraftig. Operatører og andre kan ta seg betalt for innhold lagt ut på denne portalen, både nytteapplikasjoner, spill, ringetoner, skjermsparere, bakgrunnsbilder og så videre.

Samtidig med at Sun legger grunnlaget for radikalt bedre Java-håndtering i mobiltelefonene, frir selskapet til operatørene med programvare beregnet på å gjøre det enklere og rimeligere for operatørene å utnytte de nye mulighetene dette gir. De to viktigste elementene her er systemer som støtter sikker brukerautentisering gjennom teknologi i samsvar med spesifikasjonene til Liberty Alliance, samt versjon 4.0 av innholdsserveren Java System Content Delivery Server.

For å følge opp disse initiativene oppgraderes også utviklerverktøyet J2ME Wireless Toolkit.

Til toppen