Lover bedre PHP-støtte i Windows Server

Lover bedre PHP-støtte i Windows Server

Microsoft og Zend har inngått et samarbeid for å forbedre støtten for PHP i Windows Server 2003.

PHP er trolig det mest brukte språket for å lage dynamiske websider. Det er blant annet en viktig del av LAMP-plattformen (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Det finnes også til andre plattformer, blant annet Windows, men det har til nå ikke vært noe formelt samarbeid mellom Microsoft og selskapet som står bak PHP, Zend.

I går annonserte de to selskapene at de nå har etablert et teknisk samarbeid for å forbedre støtten for PHP i Windows Server 2003. Det er ventet at samarbeidet vil utvides til også å gjelde den neste utgaven av Windows Server, som har kodenavnet Longhorn Server.

Samarbeidet skal gi rikere funksjonalitet og bedre integrasjon til brukerne, noe som skal resultere i forbedret ytelse og pålitelighet. Alle forbedringene vil utgis under PHP-lisensen og være tilgjengelige for åpen kildekode-fellesskapet.

Foreløpig er det blitt avtalt at Microsoft skal utvikle og gi ut en tilleggskomponent til selskapets webserver, Internet Information Services (IIS), som skal fungere som et grensesnitt mellom webserveren og PHP. Komponenten, FastCGI, vil bli fritt tilgjengelig til brukere av Windows XP og nyere. En tidlig versjon, samt mer informasjon, er tilgjengelig på denne siden.

Zend skal opprette en testlab for Windows og utføre jevnlige tester og ytelsesforbedringer for å opprettholde høy PHP-ytelse på Windows Server-plattformen etter hvert som PHP utvikles.

Sammen skal de to selskapene sikre et PHP-kjøringstidsmiljø for IIS 5.1 og nyere som holder produksjonskvalitet.

I tillegg skal begge selskapene bidra aktivt i PHP-fellesskapet.

Samarbeidet er en del av Microsoft innsats for å forbedre interoperabiliteten med andre systemer, ikke minst løsninger basert på åpen kildekode.

- Siden majoriteten av PHP-utviklere utvikler på Windows-plattformen, så vi en stor mulighet i å samarbeide med Microsoft for å forbedre den generelle opplevelsen for våre felles kunder, sier Andi Gutmans, teknisk sjef i Zend. Han oppgir at samarbeidet allerede har ført til at ytelsen til enkelte PHP-applikasjoner nå kan kjøres med dobbelt ytelse på Windows Server 2003.

Zend vil på sin side bruke den forbedrede teknologien i selskapets Core- og Platform-serier. En tidlig versjon av Zend Core for Windows kan nå lastes ned fra Zends nettsted.

Til toppen