Lover bedre webutskrift med ny verktøylinje

Lover bedre webutskrift med ny verktøylinje

Utskrift av websider kan være en uforutsigbar opplevelse. Dette vil Lexmark gjøre noe med.

Lexmark har laget en ny verktøylinje til Internet Explorer, som skal gjøre det enklere å skrive ut websider med et vellykket resultat. Selv om verktøylinjen primært er beregnet på Lexmarks produkter, skal den også fungere sammen med de fleste andre skrivere.

Blant problemene Lexmark påpeker at oppstår med utskrift direkte fra nettleseren, er at mange utskrifter blir "amputert" på høyre side, at det tar tid å skrive ut websider med store annonser og bilder, at normalutskrifter forbruker mye kostbart blekk, at det er tungvint å bytte mellom normal- og kladdutskrift, samt at det er umulig å skrive ut bare teksten eller bildene på websiden.

Lexmarks verktøylinje skal løse mye av dette. Et klikk på en av knappene skal automatisk tilpasse alle websider til A4-foramt. En hurtigknapp skal levere kjapp kladdutskrift, mens en sort/hvitt-knapp skal spare på fargeblekket. Dessuten finnes det en knapp som fjerner bilder og annonser når man trenger en enkel utskrift. I tillegg vil fotoknappen vise websidens bilder i et eget vindu, hvor brukeren kan redigere og velge utskriftsstørrelse.

Lexmark Web Toolbar ble opprinnelig utviklet for å bli levert sammen med selskapets nye multifunksjonsskrivere, men har nå gjort den tilgjengelig for alle.

Verktøylinjen kan lastes ned fra denne siden.

Til toppen