Lover doblet taletid med brenselcelle

Taletiden til en Motorola-mobil ble kraftig forbedret etter at batteriet ble byttet ut med en brenselcelle.

Lover doblet taletid med brenselcelle

Taletiden til en Motorola-mobil ble kraftig forbedret etter at batteriet ble byttet ut med en brenselcelle.

Canadiske Angstrom Power demonstrerte under Consumer Electronics Show i forrige uke en mobiltelefon fra Motorola, MOTOSLVR L7, som var utstyrt med selskapets EverOn-brenselcelle. Brenselcellen var blitt integrert i mobilen uten at mobilens eksterne dimensjoner måtte endres.

Ifølge Angstrom har en seks måneder lang testperiode vist at mobilen med brenselcellen hadde dobbelt så lang brukstidstid som tilsvarende mobiler med batterier. Samtidig skal brenselcellen kunne fylles opp igjen på ti minutter.

Interessen for brenselceller er stor, fordi utviklingen av kapasiteten til dagens litium-baserte batterier går langsomt.

Angstroms brenselcelle er basert på selskapets Micro Hydrogen-teknologi og bruker, som navnet forteller, hydrogen som energikilde.

Ifølge Angstrom skal dette være første gang en mikro-brenselcelle er blitt integrert inn i en standard mobiltelefon.

En av de store hindringene for bruken av brenselceller i mobiler er i ferd med å bli fjernet. I november i fjor kunngjorde International Civil Aviation Organization (ICAO) nye forskrifter som vil tillate bruken av brenselceller, i alle fall den typen som Angstrom tilbyr, ombord i fly. Ifølge Angstrom er det ventet at de nye forskriftene vil bli endelig godkjent før de tas i bruk i januar 2009.

Canadiske transportmyndigheter skal allerede ha innført forskriftene fra ICAO, noe som har åpnet for at Angstroms produkter til nå er blitt brukt ved drøyt 60 kommersielle flyvninger til nå.

Til toppen