Lover enklere og raskere Ajax-utvikling

Microsoft og IBM med gratis hjelpemidler for webutviklere.

Lover enklere og raskere Ajax-utvikling

Microsoft og IBM med gratis hjelpemidler for webutviklere.

Både Microsoft og IBM har den siste uken kommet med nye verktøy som skal hjelpe utviklere med å lage webapplikasjoner med rike, Ajax-baserte brukergrensesnitt.

IBM kom i går med det Eclipse-baserte verktøyet EGL Community Edition (CE), som ifølge selskapet skal gjøre det enklere for mange utviklere å lage Web 2.0-applilasjoner. EGL er en forkortelse for Enterprise Generation Language og er et høynivå, objektorientert programmeringsspråk laget av IBM.

I en presentasjon skriver IBMs produktsjef for EGL, Will Smythe, at det å lage rike Internett-applikasjoner ofte krever mye tid og bruk av flere ulike programmeringsspråk, både på klient- og serversiden.

EGL CE, som en en gratisversjon av mer omfattende verktøy IBM tilbyr. Med verktøyet skal man kunne lage komplette webapplikasjoner ved bare å bruke EGL. Verktøyet skal deretter sørge for å konvertere koden om til webstandarder som HTML og JavaScript.

Løsningen utnytter JavaScript-biblioteket Dojo og åpner for forenklet utvikling av Java-baserte webtjenester, uten at utvikleren trenger å lære verken Java, XML eller JSON.

EGL CE skal ha enkle programmeringsgrensesnitt mot ulike databasesystemer og andre programmer, inkludert DB2, MySQL og Derby.

Den resulterende applikasjonen kan pakkes og distribueres som en standard JEE-applikasjon.

Ifølge Smythe skal EGL-syntaksen være enkel å lære seg for folk med ulik bakgrunn, for eksempel Java, PHP og COBOL.

EGL CE kan lastes ned fra denne siden.

Microsofts nye verktøy er først og fremst ment for webutviklere som allerede har laget en Ajax-basert applikasjon, men som ønsker å gjøre den mer effektiv for brukerne å laste ned.

Verktøyet som kalles Doloto reduserer mengden data som må lastes ned ved oppstart av webapplikasjonen.

Ifølge et blogginnlegg skrevet av sjefen for Microsofts utviklerdivisjon, S. «Soma» Somasegar, analyserer Doloto Ajax-applikasjonenes arbeidsbyrde og utfører automatisk oppdeling av koden til store, eksisterende webapplikasjoner.

Dette åpner for at webapplikasjonene ved oppstart bare overfører den delen av JavaScript-koden som på klientsiden er nødvendig for selve oppstarten. Resten av applikasjonskoden erstattes av korte kodesnutter. Selve funksjonskoden overføres deretter i bakgrunnen eller så snart det er behov for den.

Til syvende og sist skal dette føre til at webapplikasjonen lastes på kortere tid og blir raskere tilgjengelig for bruk for brukerne.

Ifølge Somasegar har Microsoft selv erfart at ulike Ajax-applikasjoner over ulike nettverkshastigheter har redusert nedlastingstiden for JavaScript-koden med mer enn 40 prosent, noe som har resultert i at webapplikasjonene har kunnet starte 30 til 40 prosent raskere.

Doloto er tilgjengelig for Windows på denne siden.

Tidsbesparelser ved bruk av Doloto. Illustrasjon: Microsoft.
Tidsbesparelser ved bruk av Doloto. Illustrasjon: Microsoft.
Til toppen