Lover fiber-fart gjennom lufta

Lover fiber-fart gjennom lufta

Dagens Wimax-nett lover bra og nå starter arbeidet på neste versjon som vil gi eksterme hastigheter.

Wimax, arvtageren til dagens WLAN trådløse nett, tilbyr hastigheter på opptil 10 Mb/s over 10-15 kilometer, men utbyggingen har ikke kommet skikkelig i gang.

At Wimax blir spennende, understrekes av arbeidet som nå settes i gang med å standardisere neste versjon. IEEE har døpt neste generasjon Wimax for 802.16m, og ser fram til å løfte båndbredden til utrolige 1 gigabit per sekund.

Dette er dog trolig teoretiske hastigheter og over svært korte avstander, men selv hastigheter på mange hundre megabit per sekund vil sikre høy båndbredde til flere brukere samtidig. Teknikken vil dermed gi både fiber- og andre fastlinjeteknologier ny konkurranse.

IEEE forteller at teknologien vil være bakover-kompatibel med dagens den ikke helt ferdige standarden for mobil Wimax 802.16e-2005. Den første Wimax-standarden 802.16n, krever rettede parabolantenner og kalles også stasjonær Wimax.

IEEE planlegger at den nye m-standarden skal godkjennes i begynnelsen 2009 og dermed vil de første produktene kunne komme i salg i løpet av 2009.

Til toppen