Satellittkommunikasjon

Lover gigabit/s-fart selv på øde steder

Kommende satellitter får enorm kapasitet.

Raskere internett ombord i fly er blant det som loves med kommende ViaSat-3.
Raskere internett ombord i fly er blant det som loves med kommende ViaSat-3. (Bilde: ViaSat)

Kommende satellitter får enorm kapasitet.

Amerikanske ViaSat kunngjorde denne uken at selskapet, i samarbeid med Boeing Satellite Systems, er i ferd med å bygge en ny satellittplattform som skal kunne tilby svært høy internetthastighet globalt. I første omgang, trolig fra 2019, skal det sendes opp to slike ViaSat-3-satellitter som vil dekke henholdsvis Amerika og EMEA-området. En senere, tredje satellitt skal dekke Asia.

Ifølge ViaSat vil hver satellitt ha en gjennomstrømningskapasitet på én terabit/s.

Mange potensielle bruksområder

Hvilken hastighet som vil bli tilbudt til kundene, vil variere. Men det nevnes at hastigheter på opptil 1 gigabit per sekund vil bli tilgjengelig for bedriftskunder innen blant annet olje- og gassinstallasjoner, samt andre maritime bruksområder.

Fly i luften vil kunne forsynes med en internettkapasitet på flere hundre megabit/s. Til vanlige boliger snakkes det om minst 100 megabit/s-hastigheter. Men ViaSat ønsker også å tilby det som oppgis som overkommelige satellitt- og Wi-Fi-basert internett-tilgang til mennesker i u-land som i dag ikke har tilgang til slike tjenester.

ViaSat-1 og -2

Som navnet forteller, er ikke ViaSat-3 det første systemet for satellittbasert internettaksess som ViaSat tilbyr. ViaSat-1-systemet har siden 2013 bidratt til internettaksess ombord i fly over Nord-Amerika. Disse satellittene har en kapasitet på 140 gigabit/s.

Dekningsområdet til ViaSat-2 kombinert med Eutelsat.
Dekningsområdet til ViaSat-2 kombinert med Eutelsat. Bilde: ViaSat
 

ViaSat-2, som etter planen skal sendes opp i løpet av første kvartal 2017, skal dekke et sju ganger så stort område som ViaSat-1 og ha dobbelt så høy kapasitet på tvers av Atlanterhavet, inkludert Europa. Dette skal gjøres i samarbeid med Eutelsat.

 

Til toppen