Lover gode tider innen programvare

Gartner tror markedet for programvare til bedrifter vil oppleve solid vekst i 2008.

Lover gode tider innen programvare

Gartner tror markedet for programvare til bedrifter vil oppleve solid vekst i 2008.

Analyseselskapet Gartner sier de har undersøkt i hvilken utstrekning den nåværende negative trenden i verdensøkonomien vil påvirke det internasjonale markedet for programvare til bedrifter.

Svaret lyder: Solid vekst, trass i vesentlige utfordringer.

I 2007 var bedriftsmarkedet på 176,3 milliarder dollar, ifølge Gartner. I 2008 vil det vokse med 8,2 prosent til 190,7 milliarder dollar, lyder selskapets prognose.

Gartner peker på at programvarebransjen vokste med stor fart i annen halvdel av 1990-tallet, for så å oppleve en kortvarig nedtur i 2001 og 2002. Faktorene som utløste denne nedturen er ikke tilstede i dag. Derfor tror ikke Gartner på at den allmenne økonomiske tilbakegangen vil ha noen større negativ virkning på bedriftenes investering i programvare. Det er bare dersom det allmenne økonomiske tilbakeslaget blir langvarig, at programvarebransjen vil rammes, tror Gartner.

Det vil komme en viss nedgang i omsetning for noen leverandører fra andre kvartal 2008, tror Gartner. Bare noen få typer programvare vil rammes.

Det er de mest allsidige aktørene som vil gjøre det best. Det som kjennetegner disse er at de har en god balanse i inntekter fra kanal, nye lisenser og vedlikehold, samtidig som de nyter fleksibilitet i sine kundeforhold, gjennom en blanding av programvare som tjenesteabonnement («software as a service»), outsourcing og åpen kildekode, ifølge en uttalelse fra visepresident i Gartner, Joanne Correia.

Gartner ser for seg at det vil bli flere oppkjøp og sammenslåinger av både små og store leverandører av programvare til bedrifter.

Dette vil føre til en konsolidering og en restrukturering av markedet. Stramme budsjetter hos kundene vil prege konkurranseforholdene, sier Correia.

En annen visepresident i Gartner, Tom Eid, sier at ut 2012 vil markedet for programvare til bedrifter gjennomgå store overganger innen teknologi og forretningsmodell – les tjenesteorientert arkitektur og programvare som tjenesteabonnement. Leverandørene vil på kort sikt stå overfor vanskelig avgjørelser om livssyklus for produkter, samtidig som de merker at priser og marginer presses. Han frykter at det kan gjøre det vanskelig for aktørene å være innovative.

– De grunnleggende endringene som skjer rundt hvordan programvareteknologi legges ut og brukes, innebærer at alle delmarkeder og alle aktører vil bli berørt, understreker Eid.

    Les også:

Til toppen