Lover inntil 32 ganger raskere DSL-aksess

ITU har utviklet spesifikasjoner som skal gjøre det mulig å tilby langt raskere DSL-tjenester, også langt unna sentralen.

ITU har utviklet spesifikasjoner som skal gjøre det mulig å tilby langt raskere DSL-tjenester, også langt unna sentralen.

Den internasjonale teleunionen, ITU, annonserte tirsdag at den har utviklet G.bond-spesifikasjoner som standardiserer metoder for å levere Internett-aksess over flere DSL-forbindelser, som er buntet sammen.

Slik bunting er i seg selv ingen nyhet, blant annet SHDSL-spesifikasjonen tillater at inntil åtte separate SHDSL-forbindelser kan buntes sammen. De nye spesifikasjonene skal derimot være uavhengige av hvilken DSL-teknologi som benyttes, noe som åpner for bunting av for eksempel ADSL eller VDSL. I tillegg er antallet kobberpar som kan buntes satt til maksimalt 32. Båndbredden både nedstrøms og oppstrøms skal øke lineært med antallet buntede linjer.

Ifølge ITU ser operatører på de nye spesifikasjonene som en måte å garantere triple play-tjenester, det vil si tale, video og data, over DSL. Selv om video i teorien er mulig over DSL, har det ifølge ITU vært vanskelig å tilby DSL med høy nok hastighet overalt, spesielt hvis kundene befinner seg langt unna telefonsentralen. Konseptet med å kombinere eller bunte linjer, sees på med stor interesse i land hvor det er vanlig med to eller flere kobberpar til hver bolig eller bedrift. Buntede løsninger anses i mange tilfeller være rimeligere å installere enn å rulle ut fiber, siden de tar i bruk eksisterende infrastruktur.

- Buntede DSL-linjer er nøkkelen til å tilby båndbreddekrevende applikasjoner som video og spill til kundene. Det er også en ideell måte å tilby høyere båndbredde til bedrifter, sier Yoichi Maeda fra NTT Corporation og formann i studiegruppen som har forfattet spesifikasjonen.

De tre ulike typene av G.bond tilbyr multipleksing av ulike typer datastrømmer over flere DSL-forbindelser. De anbefalte spesifikasjonene G.998.1, G.998.2 og G.998.3 dekker datastrømmer basert på henholdsvis ATM, Ethernet og TDM.

De fleste som tilbyr buntede SHDSL-løsninger i dag, tar like mye betalt for hvert kobberpar som benyttes. Skal G.bond-basert løsninger være interessante for privatmarkedet, må prismodellen inkludere en betydelig rabatt for de ekstra kobberparene som benyttes.

Til toppen