Lover klikkfri roaming mellom IP-nettverk

Ved å legge til automatisk påloggingshåndtering skal Birdstep gjøre roaming mellom IP-nettverk helt sømløst.

Ved å legge til automatisk påloggingshåndtering skal Birdstep gjøre roaming mellom IP-nettverk helt sømløst.

Birdstep er blant annet kjent for selskapets Mobile IP-løsning, som automatisk kan svitsje mellom forskjellige typer IP-nettverk når brukeren av en mobil enhet, det være seg en bærbar PC eller en smarttelefon, beveger seg fra et dekningsområde til et annet.

Det Mobile IP-klienten ikke har kunnet håndtere, er selve påloggingsinformasjonen for det enkelte nettverket. Mange brukere som beveger seg mellom ulike nettverk, inkludert WLAN med forskjellige oppsett og 3G-nett, vil i mange tilfeller måtte forholde seg til flere helt forskjellige innloggingsmekanismer. Dette er ikke alltid like smertefritt og forhindrer den sømløsheten Mobile IP har til hensikt å skape.

I fjor kjøpte Birdstep opp selskapet Alice, som tilbød produktet Alice Connection Manager (ACM). Dette er en "One-click" programvare for en rekke typer enheter som kan håndtere nettopp innloggingsinformasjon til ulike aksessnettverk.

    Les også:

Birdstep skal tilby en løsning basert på både ACM og Mobile IP som kalles Zero Click Connection Manager. Resultatet skal bli automatisk pålogging på et tilgjengelig, foretrukket nettverk, helt uten brukerinteraksjon. Brukeren, eventuelt en operatør eller en IT-avdeling i en bedrift, vil kunne sette opp profiler over foretrukne nettverk eller nettverk brukeren skal kunne logge seg på. Det skal også være mulig å filtrere vekk tilgjengelige nettverk fra utvalget, for eksempel nettverk som anses som usikre eller har for lav båndbredde.

Løsningen skal også automatisk koble seg på eller av en VPN-forbindelse, etter behov.

Klienten kan eies av en bedrift som setter opp sin egen løsning, av mobiloperatør eller av det Haakon Bryhni, teknisk sjef i Birdstep, kaller en "mobility broker", en videreselger av mobiltjenester som til enhver tid velger ut den billigste leverandøren, mot et fast avgift.

Målet er å tilby en løsning som når den først er satt opp, er like enkelt å bruke for ikke-tekniske brukere som det er å ringe på vanlig måte med mobiltelefonen. En mobiltelefonbruker trenger sjelden å forholde seg til hvilken operatør som leverer tjenesten. Normalt kan man også i utlandet bare ta opp mobilen og ringe i vei.

Birdstep annonserte i sommer en avtale med Nokia som innebærer at Mobile IP-klienten vil være forhåndsinstallert på alle Nokias framtidige mobiltelefoner som har støtte for WLAN. Utvalget av slike mobiler er i dag svært beskjedent, men en rekke mobilleverandører har annonsert planer om å lansere slike terminaler i løpet av det neste året.

Klienten som følger med Nokia-mobilene skal kunne benyttes sammen med en tjeneste, SmartRoaming, som Birdstep skal lansere senere i høst, hvor brukerne vil kunne få uavbrutt tilgang til Internett, selv om forbindelse skifter fra 3G til WLAN eller omvendt. Birdstep vil her fungere som "mobility broker" som nevnt over.

Ifølge Bryhni er ikke målet med tjenesten å konkurrere med de eksisterende operatørene, men i stedet å demonstrere hvordan løsningen kan fungere.

Tjenesten vil være gratis for brukerne å benytte de 30 første dagene. Deretter vil den tilbys som et abonnement på årlig basis. Tjenesten skal være egnet både for privat- og bedriftsbrukere.

Foreløpig vil klienten kun være tilgjengelig for Symbian-baserte mobiler, men også smarttelefoner med Windows Mobile og Windows-baserte PC-er vil etter hvert støttes. Dessuten vurderer Birdstep markedet for Linux-baserte smarttelefoner som interessant. Slike mobiler er relativt utbredt i Sørøst-Asia.

Birdstep jobber også med løsninger for bruk av IP-telefoni ved hjelp av mobiltelefonen. Bryhni mener det likevel er det gjenstår en del på dette området, både på terminalsiden og på kvaliteten på aksesstjenestene. Han betegner WLAN som uforutsigbart, spesielt fordi mye brukte offentlige aksesspunkter ofte kan tilby svært begrenset båndbredde til hver bruker. Birdstep planlegger derfor løsninger som automatisk kan koble samtalen over på GSM hvis IP-tjenesten blir for dårlig.

Til toppen