Lover langt rimeligere doble prosessorer

En ny teknologi åpner for langt rimeligere doble prosessorer til all slags mobilt utstyr.

Lover langt rimeligere doble prosessorer
Bilde:

Et lite israelsk utviklingsselskap, Mplicity, har utviklet en teknologi som kan få store følger for design av halvlederkomponenter som prosessorer. Teknologien, kjent som CoreUpGrade, kan gå gjennom et skjema – «netlist» – for en brikke, og generere et revidert skjema der den samme prosessoren er realisert, men denne gangen med to eller flere kjerner.

Det nye designet har nøyaktig de samme eksterne forbindelsene som den opprinnelige, og er binærkompatibelt, men vil tilby både større ytelse og lavere strømforbruk.

I forhold til eksisterende metoder for å konstruere tokjernede brikker, skal brikker laget med utgangspunkt i CoreUpGrade være langt rimeligere å utvikle. Siden de ferdige doble brikkene også krever et mindre areal, er de tilsvarende rimeligere også i produksjon.

I en presentasjon lagt ut på nettet, Mplicity's CoreUpGrade Increases the Reach of the ARC 625, gis en innføring i hovedtrekkene i teknologien, samt et eksempel på hva den kan brukes til: På få timer ble en konstruksjon for en énkjernet ARC625D-prosessor gjort om til en konstruksjon for en tokjernet men ellers identisk prosessor. Den opprinnelige utgaven krevde et silisiumareal på 0,354 kvadratmillimeter og kunne kjøres i 270 MHz. CoreUpGrade med to identiske kjerner kan bare kjøres i 237 MHz, og krever et silisiumareal på 0,484 kvadratmillimeter. Den samlede økningen i ytelse per areal er 27,5 prosent.

Mplicity mener CoreUpGrade kan brukes til å optimere en rekke av dagens prosessorer, av typen RISC, CISC og DSP. De tar sikte på å selge teknologien til dem som leverer brikker beregnet på neste generasjon PDA-er, mobiltelefoner, GPS og annet mobilt utstyr. En annen målgruppe er leverandører av nettverksutstyr.

;